מבט השוואתי על התפתחות המחקר המדעי והטכנולוגי בישראל ובמדינות המזרח התיכון, על פי מדדים כמותיים

צטט כ:
אבן-זוהר יאיר, גץ דפנה, קירש אורי. מבט השוואתי על התפתחות המחקר המדעי והטכנולוגי בישראל ובמדינות המזרח התיכון, על פי מדדים כמותיים חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2011. https://www.neaman.org.il/study-scie-tech-research-Il-midd-east-using-quantitative-indicators-HEB
קבצים להורדה:
עברית(972KB)

הנתונים המוצגים בעבודה מצביעים על התפתחויות מרשימות של המחקר במדינות המזרח התיכון האסלאמיות. מנגד, הנתונים מראים כי בישראל חלו בעשור האחרון כמה התפתחויות מדאיגות. התהליכים שהתרחשו לאחרונה יורגשו במלוא חריפותם רק בעתיד.

מוצגת בעיקר התקדמות משמעותית ומהירה של אירן וטורקיה, יחסית להתקדמות מתונה (ולעיתים, נסיגה) של ישראל. הפערים הקטנים בהדרגה בין ישראל לבין איראן וטורקיה באים לביטוי בתחילה במדד מספר הפרסומים, ובהמשך גם במדד ממוצע הציטוטים למאמר. ישראל מובילה במרבית התחומים שנבחנו, אולם אירן וטורקיה נמצאות כבר מעליה בכמה תחומים.

הקטנת הפער בין ישראל לבין חלק ממדינות המזרח התיכון, בתחומים המדעים, מעוררת דאגה. אולם מאידך, התהליכים שצוינו לעיל, יחד עם השינויים הפוליטיים והחברתיים המתחוללים לאחרונה במדינות המזרח התיכון, עשויים לתת פתח להתפתחויות חיוביות בעתיד.

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך