תעשיית האלקטרוניקה בעולם ובישראל - מגמות כלכליות וכיוונים עתידיים

צטט כ:
שימעוני אוריאל. תעשיית האלקטרוניקה בעולם ובישראל - מגמות כלכליות וכיוונים עתידיים חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 1991. https://www.neaman.org.il/Electronics-Industry-World-Israel-Economic-Directions-Future-Trends-HEB
קבצים להורדה:
6-121.pdf(2457KB)

הדו"ח הנוכחי נערך כצעד ראשון בהערכות מוסד ש. נאמן לקראת התוכנית "אלקטרוניקה 2000". מוצג בדו"ח לוח הזמנים להערכות זו ומובאת סקירת עובדות על המצב וההתפתחות של התעשייה האלקטרונית בעולם ובישראל. כמו כן מוצגת סקירה על נושאי טכנולוגיה ומוצרים עתידיים, במגמה לבדוק אותן טכנולוגיות אשר מצדיקות מאמץ לאומי לביסוס התשתית שלהן. סקירת התעשייה האלקטרונית העולמית מציגה מגמות של התפתחות בייצור ובשיווק האלקטרוני של גושי העולם הגדולים, אירופה, ארה"ב, יפן ו"שאר העולם", במהלך השנים האחרונות. בניגוד לשיעור הגידול הקטן של התל"ג העולמי התפתחה האלקטרוניקה בקצב מהיר ביותר. ההתפתחות של הייצור והשיווק של גושי העולם העיקריים במהלך השנים האחרונות מתוארת במפורט וכמו כן מתוארת התפתחות המגזרים השונים של התעשייה האלקטרונית. הסקירה גם מביאה נתונים על המאזנים המסחריים של גושי העולם השונים בינם לבין עצמם וכן על חלוקת השליטה על התעשייה האלקטרונית בכל גוש. סקירת התעשייה האלקטרונית הישראלית כוללת מגמות של התפתחות בייצור ובייצוא האלקטרוני של מדינת ישראל בהשוואה לכלל התעשייה הישראלית. מובא גם סיכום של מספר המועסקים בתעשיית האלקטרוניקה הישראלית במהלך השנים האחרונות ועל גודלו של הייצור לעובד. מסתמן גידול משמעותי בייצוא האלקטרוני יחסית לייצוא הכללי. מסתמנת, כמו כן, עלייה ניכרת בסך הייצור לעובד, וזו מושווית עם ממוצעים בתעשייה האלקטרונית של ארה"ב. מובא גם מידע אודות החלק היחסי המושקע במו"פ בתעשייה האלקטרונית הישראלית ובתעשייה של ארה"ב. בנושא הטכנולוגיה מובאת סקירה על כיווני התפתחות אפשריים וצפויים של מוצרים אלקטרוניים עתידיים, בהתאם לתחומים השונים שאותם משרתת האלקטרוניקה. הקשר בין מוצרים שונים לטכנולוגיות התומכות בהם מוצג באמצעות טבלות הצלבה בהן רשומות הטכנולוגיות במאונך ואילו מוצרים שונים מפורטים באופן אופקי. כאמור, המטרה היא לגלות אותן טכנולוגיות מפתח שראוי לתמוך בהן בעתיד תוך מאמץ לאומי, על מנת ליצור בסיס למוצרים חדשים שיאפשרו לתעשיית האלקטרוניקה הישראלית להרחיב את שווקי הייצוא. לסיום הסקירה הטכנולוגית מובאת תחזית על שיעור הגידול הצפוי של ביקוש לרכיבים אלקטרוניים באירופה על פי תחומים בהם צפוי גידול ניכר של הייצור.

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות