מעמדם של ישראל והטכניון בהשוואה למדינות ומוסדות נבחרים בעולם על פי מדדים ביבליומטריים

צטט כ:
גץ דפנה, שומאף מריאן, אילן יעל, שפסקי גדעון. מעמדם של ישראל והטכניון בהשוואה למדינות ומוסדות נבחרים בעולם על פי מדדים ביבליומטריים חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2006. https://www.neaman.org.il/Status-Israel-Technion-research-comparison-to-countries-institutes-using-bibliometrics-indices-HEB
קבצים להורדה:
מעמדם.pdf(2372KB)

 פרסום זה הינו חלק מעבודה, שבוצעה במוסד שמואל נאמן בהזמנת הנהלת הטכניון, שבה נבחנה רמת המחקר ההנדסי בטכניון ובאוניברסיטאות בישראל בהשוואה לעולם על סמך נתונים ביבליומטריים, וכן סקירת ספרות של השיטות להערכת ההשפעה של המחקר ההנדסי/מדעי על הכלכלה, התעשייה והחברה בישראל.

 העבודה כוללת 3 חלקים שמופיעים בפרסומים נפרדים. בחלק השני המובא בפרסום זה, נערך ניתוח ביבליומטרי על בסיס מאגרי המידע של ה-ISI (Institute of Science Information, Philadelphia U.S.A) במטרה להשוות את התפוקה המדעית של ישראל ביחס למדינות העולם, ואת התפוקה המדעית של הטכניון ביחס למוסדות אחרים בארץ ובעולם. המאגרים כוללים נתונים על כ-180 מדינות, ועל כ-200 מוסדות מישראל, ארה"ב, בריטניה וקנדה.

 ההשוואה נעשתה בשלוש קבוצות של מדדים:

  • מדדי פוריות-מספר פרסומים לנפש במדינה, או מספר הפרסומים למוסד.
  • מדדי קדימות- שיעור הפרסומים במדינה/מוסד מסוים, בשטח מסוים, בתקופה מסוימת מכלל הפרסומים במדינה/מוסד בכל השטחים באותה תקופה.
  • מדדי איכות- מספר הציטוטים להם זכו הפרסומים לפי השטחים השונים.
    מדדים אלה היו הבסיס לדירוג המדינות והמוסדות. כמו כן, נעשה שימוש במאגרים נוספים של ה-ISI המתייחסים לעבודות מצטיינות, על מנת להציג תמונה מלאה על מעמדם של ישראל ומוסדותיה .

בחלק הראשון, הוצגה סקירת ספרות לבחינת הקריטריונים להערכת מחקר הנדסי/יישומי ומחקר מדעי/בסיסי והשיטות הנפוצות בעולם להערכתם, וסקירה של השיטות שבשימוש כיום להערכת ההשפעה של המחקר על הכלכלה, התעשייה והחברה.

בחלק השלישי, הוצגו נתונים ואינדיקאטורים בשלושה תחומי ידע: הנדסת חלל, ביוטכנולוגיה ו-ICT.

ראה גם נספח לפרסום - רשימת כתבי עת

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות