שימושי המים בתעשיות נבחרות - אתגרים לתעשיית המים

צטט כ:
פורטונה גלעד, פרוינד-קורן שירי. שימושי המים בתעשיות נבחרות - אתגרים לתעשיית המים חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2013. https://www.neaman.org.il/Water-uses-chosen-industries-challenges-water-industry-HEB
קבצים להורדה:
6-402.pdf(2668KB)

מסמך זה מהווה את הדו"ח המסכם לפרויקט "אתגרים גלובליים לתעשיית המים הישראלית בסקטורים תעשייתיים".

הדו"ח מתאר את מתודולוגיית העבודה בפרויקט, מסכם את ממצאי העבודה בסקטורים השונים ומשווה ביניהם ומביא את האתגרים העיקריים בסקטורים שנסקרו (גז ונפט, כריית מחצבים, ייצור תרופות, מזון ומשקאות, מיקרואלקטרוניקה ותעשיית ייצור המתכת).

כמו כן, הדו"ח מביא את רשימת החברות שמופו עד כה במסגרת הפרויקט וסיווגן לפי תחומי המיקוד שלהן, מביא רשימת חוקרים באקדמיה העוסקים בתחומי המחקר השונים בנושא הטיפול במים ובשפכים ולבסוף סוקר את שווקי היעד העיקריים בסקטורים התעשייתיים השונים.

זהו דו"ח שביעי במסגרת הפרויקט,  בהמשך לדו"ח הראשון שסוקר את תעשיית הפקת הנפט והגז, הדו"ח השני שסוקר את תעשיית המכרות, הדו"ח השלישי שסוקר את תעשיית ייצור התרופות הדו"ח הרביעי שסוקר את תעשיית המזון ומשקאות, הדו"ח החמישי שסוקר את תעשיית המיקרואלקטרוניקה והדו"ח השישי שסוקר את תעשיית המתכת.

העבודה נעשתה במטרה להעמיק את ההבנה של תפקיד המים בתעשיות הגלובליות שנבחרו, ולזהות אתגרים עסקיים ארוכי טווח, מתוך רצון לקדם הזדמנויות עסקיות עבור חברות המים הישראליות.

עבודה זו מהווה בסיס חשוב לתוכניות העבודה של Israel NewTech, מכון היצוא ומערך הנספחים המסחריים בשנים הקרובות.                                   

 

בפרק 1 אנו מביאים הקדמה קצרה על נושא המחסור במים, בפרק 2 מתארים את מסגרת העבודה והמתודולוגיה ובפרק 3 מובא סיכום ממצאי העבודה על הסקטורים השונים. בפרק 4 מרוכזת רשימת האתגרים הכללית שזיהינו בסקטורים התעשייתיים השונים, ורשימת בפרק 5 ניתנת רשימת החברות שמופו במסגרת הפרויקט עד כה וכן סווגן לפי תחומי העיסוק, בפרק 6 פירוט שווקי היעד, בפרק 7 טבלת אנשי הקשר באקדמיה ובפרק 8 סיכום העבודה והמלצות להמשך.

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות