תפוקות מחקר ופיתוח בישראל: פרסומים מדעיים בהשוואה בינלאומית, 2011-1990

צטט כ:
גץ דפנה, גורדון אבישג, לביד נועה, אבן-זוהר יאיר, אייל איריס, ברזני אלה. תפוקות מחקר ופיתוח בישראל: פרסומים מדעיים בהשוואה בינלאומית, 2011-1990 חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2013. https://www.neaman.org.il/Outputs-Israe-International-Comparison-Scientific-Publications-1990-2011-HEB
קבצים להורדה:
6-383.pdf(7554KB)

דו"ח זה מציג את תפוקות המחקר והפיתוח בישראל בהשוואה בינלאומית, כפי שהן באות לידי ביטוי בפרסומים מדעיים. באמצעות כלים ביבליומטריים הוערכו תפוקות המחקר מהבחינה הכמותית (מספר הפרסומים), מהבחינה האיכותית (המשתקפת במספר הציטוטים) ומבחינת קדימות שטחי המדע במדינה (שיעור הפרסומים בשטח מדעי מכלל פרסומי המדע במדינה).

בשנים האחרונות חלו שינויים קלים במספר הפרסומים הישראלים: בשנת 2011 גדל מספר הפרסומים יחסית לשנת 2010, אך הוא נמוך ממספר השיא של הפרסומים הישראליים שראו אור בשנת 2008. התרומה היחסית של ישראל לפרסומי העולם נמצאת במגמת ירידה מזה מספר שנים. בדירוג המדינות על פי מספר הפרסומים ירד מקומה של ישראל הן במספר הפרסומים הכללי והן  במספר הפרסומים לנפש.

החל ממחצית שנות התשעים איכות הפרסומים של ישראל (הבאה לידי ביטוי בממוצע הציטוטים לפרסום) גבוהה מהממוצע בעולם, ומשנות האלפיים איכות הפרסומים גם גבוהה מממוצע הציטוטים לפרסום של מדינות ה-OECD. במרבית התקופות האחרונות, איכות הפרסומים של ישראל נמצאת במגמת עליה, אם כי מתונה יותר בהשוואה למדינות אחרות. בשנים 2011-2007 נמצאה ישראל במקום ה-15 במדרג המדינות במדד איכות הפרסומים (בשנים 2005-2001 ישראל נמצאה במקום 12). 

 

 

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך