ענת פירסט

השכלה אקדמית

1995 תואר דוקטור לפילוסופיה, המחלקה לתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה העברית, ירושלים, ישראל.

1981 תואר מוסמך, לימודי עבודה, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, ישראל.

1977 תואר בוגר במחלקה למדעי המדינה וחטיבה בלימודי עבודה, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, ישראל.

 

מינויים אקדמיים

2004 דיקן בית הספר לתקשורת המכללה האקדמית נתניה.

2001 מרצה בכיר, בית הספר לתקשורת המכללה האקדמית נתניה.

1998 מרצה, בית הספר לתקשורת המכללה האקדמית נתניה.

2004-1996 מרצה מן החוץ, המחלקה לתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

2001-1997 מרצה מן החוץ, החוג לתקשורת, אוניברסיטת תל אביב.

1998-1994 מרצה, בית הספר החדש לתקשורת, המכללה למנהל, תל אביב.

 

מוסדות אקדמיים בחו"ל

1995/6 

פוסט-דוקטורט ב- 

  

The University of North Carolina at Chapel Hill, School of  Journalism and Mass Communication.                                

2005 

חוקרת אורחת ב- 

 

Dept. of Journalism and Media Studies, Rutgers University,   New Jersey.         

 

 

ניסיון מקצועי

2001 ואלך מרצה בכיר, המכללה האקדמית נתניה.

2001-1999 מרצה, המכללה האקדמית נתניה.

2001-1996 מרצה מן החוץ אוניברסיטת תל אביב.

2004-1996 מרצה מן החוץ האוניברסיטה העברית.

1998-1994 מרצה, המכללה למנהל, תל אביב.

 

פעילות אקדמית אדמיניסטרטיבית

2004 חברה במועצה האקדמית של המכללה האקדמית נתניה.

2004 חברה בפורום הדיקנים של המכללה האקדמית נתניה.

1998 ואילך חברה בועדת ההוראה של בית הספר לתקשורת, המכללה האקדמית נתניה.

 

תחומי מחקר

 • מקומם של המדיה בתהליך הבניית המציאות.
 • ייצוג של קבוצות מיעוט במדיה השונים בעיקר ערבים ונשים.
 • השיח המשפטי לגבי נשים בחברה הישראלית.
 • רב-תרבותיות כפי שהיא משתקפת בסוגות השונות בטלוויזיה.
 • השתקפותה של התרבות הישראלית והזהות הישראלית בעידן של גלובליזציה בעיקר בתוצרי תרבות בעיקר בפרסומת.
 • הדילמות המובנות בחקר התקשורת ובהוראתה.

 

מענקי מחקר

1996, 1998, 2003, 2004   המכון לקומוניקציה ע"ש משפחת 'סמארט' האוניברסיטה   העברית, ירושלים.

2001  מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל אביב.

1996  'מכון אשכול'  האוניברסיטה העברית, ירושלים.

                     

חבריות באגודות מקצועיות

 • האגודה הישראלית לתקשורת
  • International Association for Media and Communication Research.
  • International Communication Association.

                              

הדרכה לתארים מתקדמים

2006 לירון סטי תלמיד לתואר מוסמך בחוג לתקשורת באוניברסיטת בן -גוריון בנגב, בשיתוף עם ד"ר נלי אליאס.

 

ניסיון בהוראה

1999 

ועד היום  בית הספר לתקשורת, המכללה האקדמית נתניה מרצה את הקורסים הבאים:

קורסי חובה: ,מחשבה מדינית", "מבוא לתקשורת המונים", "מבוא לחקר התרבות", "החברה הישראלית", "היסטוריה של אמצעי התקשורת", "מבוא לחקר הטלוויזיה",

קורסי רשות: "אובדן הילדות בעידן של ריבוי ערוצים", "נשים במדיה". 

קורסי חובה מתקדמים: סמינר לתלמידים מצטיינים, ייצוג  מיעוטים במדיה.

2004-1999 

מדריכה בכתיבה של עבודות סמינר במסגרת המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה.

2004-1996 

החוג לתקשורת ועיתונאות האוניברסיטה העברית, ירושלים, מרצה את בקורסים הבאים: "מבוא לתקשורת המונים", "אובדן הנעורים בעידן של ריבוי ערוצים", "הקונפליקט הערבי-ישראלי בראי התקשורת", "דמוי ה"אחר" ורב תרבותיות במדיה", "המרחב הציבורי".

2001-1996 

החוג לתקשורת אוניברסיטת תל אביב, מרצה את בקורסים הבאים: "מיעוטים במדיה", "המרחב הציבורי: יחסי פוליטיקה ותקשורת".

1998-1994 

בית הספר החדש תקשורת המכללה למנהל, תל אביב: מרצה את הקורסים הבאים: "תיאוריות ומודלים בחקר המדיה", "מוסדות התקשורת בישראל ובעולם", "גזע מעמד ומגדר במדיה", "סוגיות נבחרות בחקר התקשורת".

 

 

עיסוקים מקצועיים אחרים

2006, 2003-2000 

יועצת אקדמית במסגרת קורסים שפותחו באוניברסיטה הפתוחה: "תקשורת המונים בישראל", "טקסטים קנוניים", "לגדול עם הטלוויזיה", "חזקים על חלשים במרחב הציבורי: מיעוטים ותקשורת".

2005 

חברה במערכת עיתון קשר.

2006-2003 

מתאמת אקדמית של פרוייקט המחקר "התקשורת המגזרית בישראל", 'מכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה', הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון, אוניברסיטת תל אביב.

2004-2003 

יועצת וחוקרת ב'רשות השנייה לטלוויזיה ורדיו' בנושא גיוון תרבותי בזמן צפיית שיא בטלוויזיה המסחרית בישראל.

2004-2002 

נציגת בית הספר לתקשורת, המכללה האקדמית נתניה ב'אגודה הישראלית לתקשורת'.  

2003-2003

שופטת במסגרת 'הקרן הישראלית למדעים'.

2002

ואלך שופטת מאמרים במסגרת כתב העת מגמות.

2002

ואלך היום שופטת מאמרים במסגרת כתב העת Howard Journal of Communication.

2002-2001

שופטת מאמרים במסגרת כתב העת Sex Roles.

 

 

רשימת פרסומים

 

עבודות לקראת תואר מוסמך ודוקטורט

1995

קבלת תואר Ph.D., האוניברסיטה העברית, ירושלים.

נושא העבודה: "תפקידה של הטלוויזיה הישראלית   בפיתוח עמדות של מתבגרים יהודיים כלפי הערבים והסכסוך הישראלי-ערבי". העבודה נעשתה בהנחיית ד"ר חנה אדוני.

1981

קבלת תואר MA בלימודי עבודה, אוניברסיטת תל אביב.

נושא העבודה: “הצגת המינים וסטריאוטיפים מיניים המשתקפים בפרסומת המופיעה העיתונות הישראלית ". העבודה נעשתה בהנחיית פרופסור דפנה יזרעאלי.

 

ספרים

-

אדוני, ח' ופירסט, ע' (2006). מחקר תקשורת והוראתה: דילמות מובנות ופתרונות משתנים. ירושלים: הוצאת מאגנס והמכון לקומוניקציה ע"ש משפחת סמארט. (20)

-

פירסט, ע' ואברהם א' (2004). ייצוג האוכלוסייה הערבית בתקשורת העברית: השוואה בין סיקור יום האדמה הראשון (1976) לבין סיקור "אינתיפאדת אל-אקצא (2000). תל אביב: אוניסרסיטת תל אביב, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום. (19)

 

 

מאמרים בספרים (שעברו תהליך שיפוט) 

- 

ליבס, ת' ופירסט ע' (2005). "כתבי חוץ וההתחרות על דעת הקהל הבין-לאומית: מוחמד דורא והלינץ' ברמאללה כמקרה בוחן", בתוך א' לבל (עורך), ביטחון ותקשורת (283-261). באר-שבע: מכון בן גוריון בנגב, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. (18)

- 

פירסט, ע' ואברהם א'  (2003). אני במזרח ולבי בסוף מערב: הדימוי האמריקני בראי פרסומת הישראלית", בתוך ת' ליבס, ומ' טלמון (עורכות), תרבות ותקשורת (עמ' 376-339).  תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (15)

 

 

First, A. (2004). Are They Still the Enemy?: The Representation of Arabs in the Israeli News. In: P. Tudor & Y. Egorova (Eds.), Jews, Christians and Mass Media: Mediating the “Other” (pp. 190-213). London: Routledge. (17)

-

Liebes, T., & First, A. (2003). Framing the Palestinian-Israeli Conflict. In: P. Norris, M. Kern & M. Just (Eds.), Framing Terrorism (pp. 59-74). New York: Routledge. (16)

-

 

עד קבלת מינוי מרצה בכיר

First, A. (1997). Social Media, Social Cohesion?: An Israeli Study of Two Dimensions of Agenda Setting. In: M. E. McCombs, D. L. Shaw & D. Weaver (Eds.), Communication and Democracy (pp. 41-51). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum. (5)

-

 

 

מאמרים בכתבי עת

- 

לב-אלג'ם ש' ופירסט, ע' (2005).  "ההצגה 'מחבואים' בתיאטרון קהילתי ביפו: נשים מזרחיות 'כותבות' את זהותן התרבותית".  מגמות מד (1): 106-83. (13)

- 

פירסט, ע' ואברהם א' (2003). "געגוע ירושלמי לניו-יורק: הדימוי האמריקני בראי הפרסומת הישראלית". מגמות מב (4): 671-652. (8)

Avraham, E., & First, A. (2006).  Space, Power and Media: Ways of Constructing the Periphery as “Other.” Social and Cultural Geography 7 (1) 71-86. (14)

-

Avraham, E., & First, A. (2004). The Good, the Bad and the Absent: Contradictory Trends in the Treatment of Arabs on Israeli TV. Mediterranean Journal of Human Rights, 8 (2), 55-78. (12)

-

Lev-Aladgem, S., & First, A. (2004). Israeli Community Theater as a Site of Feminine Self-Representation. Feminist Media Studies, 4 (1), 35-48. (11)

-

First, A., & Avraham, E. (2003). Changes in the Political, Cultural, and Media Environment and Their Impact on the Coverage of Conflict: The Case of the Arab Population in Israel. Conflict and Communication Online, 2 (1). (10)

-

Avraham, E., & First, A. (2003). “I Buy American”: The American Image as Reflected in Israeli Advertising. Journal of Communication, 53 (2), 282-300. (9)

-

First, A. (2002). All Women Should Cry: Coverage of Women in Foreign News—A 1995 Multi-National Study. Communications, 27, 35-61. (7)

-

First, A. (2002). The Transitional Nature of Representation: The Coverage of Arabs in the Israeli News. Howard Journal of Communication, 13, 173-191.(6)

-

 

 

 

 

עד קבלת מינוי מרצה בכיר

- 

פירסט, ע' (2000)  "אין חדש תחת השמש? דימויים של גברים ונשים בפרסומת הישראלית הכתובה". פתוח 4157-127. (4)

- 

פירסט, ע' ולב-אלג'ם, ש' (2000).  "במעגל השוליות?: מתאטרון קהילתי לתקשורת המונים".  קשר 28: 95-82 .(3)

 

First, A. (1998). Who Is the Enemy?: The Portrayal of the Arabs in the Israeli TV News at the Beginning of the Intifada. Gazette, 60 (3), 239-254. (2)

-

First, A. (1998). Nothing New under the Sun: A Re-Examination of the Image of the Woman in Israeli Advertisements 15 Years Later. Sex Roles, 38, 1065-1077. (1)

-

 

מאמרים שהתקבלו לפרסום בספרים (שעברו תהליך שיפוט) 

- 

פירסט, ע' וגונן-אגמון, (בדפוס). "המכונית שווה יותר?: הענישה בעבירות אלימות נגד בנות זוג" בתוך ד' ברק-ארז ואחרות (עורכות) עיונים במשפט, מגדר ופמיניזם. תל אביב (25)

- 

פירסט, ע' ואברהם א' (בדפוס). כיכר השוק הומה? על גיוון תרבותי בערוצי הטלוויזיה המסחריים בישראל ודרכים לשיפורו בתוך ד' כספי (עורך) תקשורת ופוליטיקה בישראל (עמ' 162-135). ירושלים: מכון ון-ליר והקיבוץ המאוחד. (26)

 

Avraham, E., & First, A. (forthcoming). The Symbolic Reality as a Facet of Arab-Jewish Relations: The Depiction of Arabs in Israeli Television. In G. Gumpert (Ed.), Communication in Lands Divided. Hampton Press. (24)

 

-

מאמרים שהתקבלו לפרסום בכתבי עת

First, A., & Avraham, E. (forthcoming/2007). When the “Holy Land” Turns into Real Estate: National Identity, Globalization/Americanization, and Representation of the Land in Israeli Advertising. Popular Culture. (21)

-

First, A., & Avraham, E. (forthcoming/2007). Globalization/Americanization and Negotiating National Identity: Representations of Culture and Economy in Israeli Advertising. Israel Studies Forum. (22)

-

First, A., & Adoni, H. (forthcoming). The Never-ending Story: Coping with Structural Dilemmas of the Communication Field. Mass Communication and Society.(23)

-

 

הצגת מאמרים בכנסים

- 

פירסט ע' ורמר-ביאל ש'. הזקנה כהפרעה אסטטית: ייצוג הזקנה ב'ארץ נהדרת'. שיח ומגדר בישראל. אוניברסיטת בר-אילן, ינואר, 2007.

- 

פירסט ע' וגונן-אגמון מ'. המכונית שווה יותר? זכיות נשים וזכיות אזרח. מרכז מנרווה למחקר זכויות אדם. אוניברסיטת תל אביב, דצמבר, 2006.

-

פירסט ע' ואברהם א'. כשארץ הקודש הופכת לנדל"ן: אדמה בראי הפרסומת. האגודה הישראלית לתקשורת, האוניברסיטה העברית, אפריל, 2006.

-

גונן-אגמון מ' ופירסט ע'. בין הנורמטיבי לאופרטיבי:כיצד ענישה במקרים של הכאת נשים משעתקת את הסדר הפטריארכאלי בחברה הישראלית. פמיניזם, חוק ושינוי חברתי. אוניברסיטת תל אביב, אפריל, 2005. 

-

אברהם, א' ופירסט ע'. נוכחים אך עדיין נעדרים!?: ייצוג המזרחיים בזמן צפיית שיא, AIS, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2004.

-

פירסט, ע'. ה"אחר" השקוף: הופעתם של מהגרי עבודה בטלוויזיה הישראלית. האגודה הישראלית לסוציולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, פברואר, 2004.

-

אברהם, א' ופירסט ע'. ייצוג האוכלוסייה העברית בזמן קונפליקט (1976; 2000). האגודה הישראלית לתקשורת, אוניברסיטת בר אילן, אפריל, 2003.

-

פירסט ע' ואברהם א'. ייצוג ה"אחר" בזמן קונפליקט ייצוג האוכלוסייה העברית בטלוויזיה הישראלית. האגודה הישראלית לסוציולגיה, בית ברל, פברואר, 2003.

-

ליבס ת' ופירסט ע'. ראי ראי שעל הקיר מי האכזר בכל העיר- השיח בעידן המדיה הגלובליים מוחמד א-דורה א והלינץ' ברמאללה כמקרי בוחן. האגודה ללמודי שפה וחברה, אוניברסיטת תל אביב, מרס, 2002.

 

First, A., & Avraham, E. National identity, Globalization/Americanization, and Representation of the Land in Israeli Advertising. Paper presented at the ICA Conference, Dresden, Germany, June, 2006 Top Paper.

-

First, A., & Adoni, H. The Never-ending Story: Coping with Structural Dilemmas of the Communication Field. Paper presented at the ICA Conference, New York, May, 2005.

-

Avraham, E., & First, A. Media, Power and Place Image: Ways of Constructing the Periphery as the Other. Paper presented at the ICA Conference, New York, May (2005).

-

First, A. Cultural Diversity and Commercial Television in Israel. MRAP, Boston College, March (2005).

-

First, A The Whites of Their Eyes: The Presentation of Labor Migration in Israeli Media. Paper presented at the 23rd GIF conference, Berlin, December (2003).

-

Avraham, E., & First, A. America in Jerusalem: Reflections of the American Image in Israeli Advertising. Paper presented at the ICA Conference, San Diego, May (2003).

-

First, A., & Avraham, E. Changes in the political, cultural, and media environment and their impact on the coverage of conflict: the case of the Arab population in Israel. Paper presented at the ICA Conference, San Diego, May (2003).

-

Liebes, T., & First, A. Mirror Mirror on the Wall: Who Is the Cruelest of Them All?—Muhammad A-Dora in the Discourse of Global Media. Paper presented to the British Film Institute, London, September (2002).

-

 

 

 

 

עד קבלת מינוי מרצה בכיר

First, A., & Avraham, E. Jerusalem in New York: The American Image as Reflected in Israeli Advertising. Paper presented at the IAMCR conference, Budapest, September (2001).

-

Liebes, T., & First, A. The Coverage of the US Elections by the Israeli Media. Paper presented at the ICA Conference, Washington, DC, May (2001).

-

Avraham, E., & First, A. "I Buy American”: The American Image as Reflected in Israeli Advertising. Paper presented at the Association for Israeli Studies conference, Washington, DC, May (2001).

-

First, A. The Transitional Nature of Representation: The Coverage of Arabs in the Israeli News. Paper presented at the IAMCR conference, Singapore, July (2000).

-

First, A., & Lev-Aladgem, S. An Israeli Community Theatre as a Site of Feminine Self-Images Reconstruction. Paper presented at the ICA conference, Acapulco, Mexico, June (2000).

-

First, A., Are They Still the Enemy?: The Representation of Arabs in the Israeli News. Paper presented at the third Beryl Stone Symposium, Taba, Egypt, February (2000).

-

First, A., & Shaw, D. L. Where Have All the Women Gone?: The Presentation of Women in Foreign News. Paper presented at the ICA conference, Jerusalem, July (1998).

-

First, A., Television and the Construction of Social Reality: An Israeli Case Study. Paper presented at a session on Communication and Democracy, WAPOR conference, Pamplona, Spain, May (1997).

-

First, A., & Shaw, D. L. Women and the News Agenda: Coverage of Women in Foreign News—A 1995 Multi-National Study. Paper presented at the ICA Conference, Chicago, May (1996).

-

First, A., & Shaw, D. L. Not Yet There: Coverage about and by Women in Foreign News—A Multi-National Study. Paper presented at the Association for Education in Journalism and Mass Communication conference, San Antonio, August (1996) .

-

 

דוחות מחקר

אברהם, א' פרסט ע' ונ' אלפנט-לפלר (2004). הנעדרים והנוכחים בזמן צפיית שיא: מגוון תרבותי בשידורי ערוצי הטלוויזיה המסחריים בישראל מחקר עבור הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, ירושלים (27)

 

עד קבלת מינוי מרצה בכיר

 

Liebes, T., & First, A. (2001). How the New Media Environment Influences Military Crisis and Vice Versa. A report for the Hubert Burda Center for Innovative Communications at Ben-Gurion University of the Negev, Israel

-

 

מאמרים בכתבי עת (ללא שיפוט)

- 

ליבס, ת' ופירסט ע' (2003). "נצחונו של מוחמד א-דורא: התמונה המשודרת הפכה לסמל לפני שתיארה מציאות ". פנים 23: 45-39 

 

Adoni, H. & First, A. (2006).Communication as an Academic Field: Israel. In: W., Donsbach (Ed), The International Encyclopedia of communication, London: Blackwell Publishing Ltd.

-

 

עד קבלת מינוי מרצה בכיר

פירסט, ע'  (2001). "הטוב הרע והנעדר: על מגמות סותרות ביחס לערבים בתקשורת הישראלית"  פנים 17: 94-86. (4)

פירסט, ע' (2001). "נשים כחפצים: דימויים של גברים ונשים בפרסומת הישראלית" עלמה 10: 26-31. (3)

 

מאמרים בפרסומים אחרים (ללא שיפוט)

פירסט, ע' (2001)."ייצוג הערבים בחדשות", בתוך נ' ישובי, (עורכת), הדרה ודימוי שלילי (עמ' 27-31). תל אביב: האגודה לזכיות האזרח,.

 

עריכת סדרות

2004-2006 עורכת יחד עם יורם פרי את הסדרה "התקשורת המגזרית בישראל" 'מכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה', הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון.

 

בתהליך עבודה

First A. & Avraham, E. Selling the American Dream to Israelis: National identity, Globalization and Advertising.

Israel

הדיפלומטיה הציבורית (ההסברה) של מדינת ישראל

התכנית נשענת על הנחת יסוד שלמרות העיסוק המתמיד של גורמים ממשלתיים ואחרים בנושא, יש צורך לבדוק ולעדכן מעת לעת תכנים, שיטות, הגדרת קהלים וסוכנים ברמות האסטרטגית והרעיונית ולצדן גם ברמת הפעילות הלכה למעשה. על הבדיקות והעדכונים האלה להשתלב במדיניות מקיפה שתענה על הצרכים של מדינת ישראל ותושביה ברוח התקופה.
גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות