מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל: תשתית נתונים השוואתית 2021 – חלק א' מדדי מפתח

צטט כ:
גץ דפנה, בוכניק ציפי, זטקובצקי איליה. מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל: תשתית נתונים השוואתית 2021 – חלק א' מדדי מפתח חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2022. https://www.neaman.org.il/Science-Technology-and-Innovation-Indicators-in-Israel-An-International-Comparison-2021-Key-figures-A

Dash_Key figures  2021_20220322150705.334.jpg

בשנת 2017, מוסד נאמן זכה במכרז לביצוע מחקרים מדעיים במסגרת גיבוש מדיניות לאומית כוללת לפיתוח וקידום המחקר המדעי במדינת ישראל, עבור המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח במשרד המדע והטכנולוגיה. הנושא של מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל מהווה חלק ממכרז זה.

בכל שנה מפורסם דו"ח המכיל מדדי מפתח רבים, בנושאי תשומות ותפוקות במדע, טכנולוגיה וחדשנות, עבור ישראל לתקופות של עשור ומעלה וגם בהשוואות בינלאומיות וכן מדדים רבים אחרים שעוזרים לראות את התמונה הכוללת והתמורות במשק שהם תוצאה של מדיניות הממשלה, מדיניות של מוסדות ההשכלה הגבוהה ושל הפעילות במגזר העסקי.

התפוקות והתשתיות בפרויקט זה משמשים כבסיס להשוואה בינלאומית ולניתוח מצבה של ישראל במדדים השונים וכן לספק מידע למעצבי מדיניות ואחרים המתמודדים עם נושאי מדיניות בתחומים אלה. אחת המטרות העיקריות של מדיניות המדע והטכנולוגיה הישראלית היא לקדם מערכת מו"פ מאוזנת ולהבטיח כי המו"פ המכוון והחדשנות פועלים בצורה התורמת לחברה ולמשק. אנו צופים שפרסום זה יספק תובנות מועילות שתהיה להן השלכה על המדיניות הלאומית ותתרום ללימוד ולהבנת המצב הנוכחי הישראלי בהקשר של מדע, טכנולוגיה וחדשנות.

מטרת פרויקט זה היא ליצור בסיס נתונים ומדדים בנושאי מדע, טכנולוגיה וחדשנות. מדדים שהם עיתיים וברי השוואה למדינות אחרות אשר יתנו כלים בידי קובעי המדיניות והחוקרים ברבדים ובמגזרים השונים.
יכולת ההשוואה של מדדי הפעילות המחקרית ותוצאותיה לאורך ציר הזמן בישראל, בהשוואה להתפתחות מדדים זהים במדינות אחרות – יסייעו לתהליך של גיבוש, התאמה ועדכון של מדיניות מושכלת לקידום מדע, טכנולוגיה וחדשנות בישראל.
בסוף שנת 2020 הפרויקט הוארך לשנה נוספת באותה מתכונת – דו"ח מדדי מפתח ושני דו"חות בנושאים מורחבים: רגולציה בתחום הטכנולוגיות הגבוהות וחדשנות, יזמות וחברות הזנק

החלק הראשון כולל מדדי מפתח מעודכנים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות על פי ארבעה נושאים:

  • ההוצאה הלאומית למו"פ אזרחי בישראל – פרק זה מציג את היקפי המו"פ בישראל ובהשוואה בינלאומית, תוך הבחנה בין הגורמים המבצעים לגורמים המממנים והשינויים והמגמות לאורך השנים.
  • המגזר העסקי – פרק זה מציג מדדים שונים המציגים היבטים שונים של המגזר העסקי: הוצאה למו"פ במגזר העסקי, כוח אדם במגזר העסקי (תעסוקה ושכר), תפוקות, הון סיכון ועוד.
  • המגזר הממשלתי - פרק זה כולל נתונים על המימון הממשלתי למו"פ אזרחי, ותמיכה במו"פ במדע וטכנולוגיה.
  • מגזר ההשכלה הגבוהה - פרק זה מציג מדדים על ההוצאה למו"פ באוניברסיטאות ועל הון האנושי בתיכון ובאקדמיה (חינוך למדע וטכנולוגיה, סטודנטים ובוגרים למדע והנדסה, סגל וכד').

 

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך