מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל: תשתית נתונים השוואתית 2019 – חלק א' מדדי מפתח

צטט כ:
גץ דפנה, בוכניק ציפי, זטקובצקי איליה. מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל: תשתית נתונים השוואתית 2019 – חלק א' מדדי מפתח חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2020. https://www.neaman.org.il/Science-Technology-and-Innovation-Indicators-in-Israel-An-International-Comparison-2019-Part-a-Key-figures

תקציר בעברית:

בשנת 2017, מוסד נאמן זכה במכרז לביצוע מחקרים מדעיים במסגרת גיבוש מדיניות לאומית כוללת בפיתוח וקידום המחקר המדעי במדינת ישראל, עבור המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח במשרד המדע והטכנולוגיה. הנושא של מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל מהווה חלק ממכרז זה.

פרסום זה מכיל מדדי מפתח רבים, בנושאי תשומות ותפוקות במדע, טכנולוגיה וחדשנות, עבור ישראל לתקופות של עשור ומעלה וגם בהשוואות בינלאומיות וכן מדדים רבים אחרים שעוזרים לראות את התמונה הכוללת שהיא תוצאה של מדיניות הממשלה, של מוסדות ההשכלה הגבוהה ושל המגזר העסקי והשפעת מדיניות זו על כלל המשק.

הדו"ח נועד לשמש כבסיס להשוואה בינלאומית ולניתוח מצבה של ישראל במדדים השונים וכן לספק מידע למעצבי מדיניות ואחרים המתמודדים עם נושאי מדיניות בתחומים אלה. אחת המטרות העיקריות של מדיניות המדע והטכנולוגיה הישראלית היא לקדם מערכת מו"פ מאוזנת ולהבטיח כי המו"פ המכוון והחדשנות פועלים בצורה התורמת לחברה ולמשק. אנו צופים שפרסום זה יספק תובנות מועילות שתהיה להם השלכה על המדיניות הלאומית והבינלאומית ותתרום ללימוד ולהבנת המצב הנוכחי הישראלי בהקשר של מדע, טכנולוגיה וחדשנות.

החוברת מחולקת לשלושה פרקים עיקריים.

 הפרק הראשון כולל מדדי מפתח מעודכנים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות על פי ארבע נושאים:

  • ההוצאה הלאומית למו"פ אזרחי בישראל - נושא זה מציג את היקפי המו"פ בישראל ובהשוואה בינלאומית, תוך הבחנה בין הגורמים המבצעים לגורמים המממנים.
  • המגזר העסקי – נושא זה מציג מדדים שונים המציגים היבטים שונים של המגזר העסקי: הוצאה למו"פ במגזר העסקי, כוח אדם במגזר העסקי (תעסוקה ושכר), תפוקות ועוד.
  • המגזר הממשלתי - נושא זה כולל נתונים על המימון הממשלתי למו"פ אזרחי, ותמיכה במו"פ במדע וטכנולוגיה.
  • מגזר ההשכלה הגבוהה - פרק זה מציג מדדים על ההוצאה למו"פ באוניברסיטאות ועל הון האנושי (חינוך למדע וטכנולוגיה, סטודנטים ובוגרים למדע והנדסה).

שני הפרקים הנוספים עוסקים בהרחבה בנושאים הבאים:

  • קשרים בינלאומיים במדע וטכנולוגיה (גלובליזציה)  - במסגרת מחקר זה הוצגו מדדים המייצגים את היקף הקשרים המדעיים הבינלאומיים של ישראל בהיבטים שונים (כגון: מדדי יצוא/יבוא – סחורות ושירותים, השקעות זרות, חברות בינלאומיות וכד')

גיוס מוחות – פרויקט המשך לדו"ח בריחת מוחות שבוצע בשנה השנייה למחקר שבמסגרתו נבדקו מגמות בקרב סטודנטים זרים שבאים ללמוד בישראל. כמו כן בוצע סקר בקהילות יהודיות בחו"ל. סקר זה הנו ראשון מסוגו גם בתחום המחקר הדמוגרפי וגם בתחום קביעת מדיניות לגיוס מוחות. 

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך