מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל: תשתית נתונים השוואתית

צטט כ:
גץ דפנה, בוכניק ציפי, זטקובצקי איליה. מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל: תשתית נתונים השוואתית חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2018. https://www.neaman.org.il/Metrics-for-Science-Technology-and-Innovation-in-Israel-Comparative-Data-Infrastructure-Final-Report-Second-Year

מוסד נאמן שמח להציג את הפרסום לשנת 2018 "מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל: תשתית נתונים השוואתית".

שני הפרקים בדו"ח עוסקים בהרחבה בנושאים הבאים:

בריחת מוחות –הדו"ח בודק את היקף תופעת "בריחת מוחות" בישראל, מתאר בקווים כלליים את מאפייני הישראלים שמעדיפים להישאר בחו"ל, עומד על הסיבות העיקריות להחלטתם. הניתוח כולל בדיקה רב שנתית והשוואת הנתונים של ישראל עם נתונים דומים של מדינות נוספות. כמו כן, נבדקו הצעדים אשר ננקטו על ידי ממשלות שונות על מנת להתמודד עם התופעה והצלחתם של אותם צעדים. לסיכום הוצעו מספר המלצות לקובעי מדיניות.  

מדדי ענפי ההייטק- פרק זה מציג את נתוני ענפי הייטק לפי נושאים שונים – תפוקה, יצוא, מועסקים, השכלה גבוהה ומדדים בינלאומיים משולבים - הן לאורך שנים והן          בהשוואה בינלאומית. הפרק מספק תמונה כוללת של ענפיי הייטק בישראל ומקומונו בהשוואה למדינות אחרות. לקובעי המדיניות יש חשיבות רבה לעקוב אחר מדדים אלה        המייצגים תמונת מצב של ענפי הייטק והשפעתם על כלכלת ישראל על מנת שיוכלו להתוות מדיניות מושכלת ומותאמת למדינת ישראל.

 

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך