העברת מידע טכנולוגי באוניברסיטאות בישראל

צטט כ:
מסרי עופר, מי-טל שלמה. העברת מידע טכנולוגי באוניברסיטאות בישראל חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2000. https://www.neaman.org.il/University-Technology-Transfer-Israel-Evaluation-Projects-Determinants-Success-SNI-RD-Policy-Papers-Series-HEB
קבצים להורדה:
1-100.pdf(203KB)

המטרה של מחקר זה היא לבחון כיצד ארגוני העברת מידע טכנולוגי   (TTOs) באוניברסיטאות בישראל מעריכים פרויקטים וכיצד הם רואים את ההצלחה או הכשלון של פרויקטים אלה ברגע שהם נבחרים. אנחנו גם ניתחנו האם הקריטריון שהם השתמשו בו דומה אצל אלה שמועסקים ע"י בעלי הון סיכון ו- MIT. אנו מוצאים שקריטריוני ההחלטה שמשתמשים בהם אוניברסיטאות בישראל דומים לאלה שמועסקים ע"י בעלי הון סיכון וע"י קבלנים שבאופן יחסי מתרכזים ב- TTO ב- MIT. ההצלחה הנראית לעין של פרויקט העברת מידע טכנולוגי קשורה מאוד לאיכות ולמוטיבציה של צוות הפרויקט. דיימוטק, חברת העברת מידע טכנולוגי שמתרכזת בקבלני סטרטאפ, נראה שהיא שמה דגש חזק יותר על המאפיינים של היחידים שמעורבים בהשקה של היוזמה החדשה מאשר ארגוני העברת מידע טכנולוגי ישראלים אחרים, אשר מרוכזים במתן רישיונות.

 

 

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך