מדיניות הסתגלותה של ישראל לשינוי האקלים - דו"ח מס' 1 - תקציר מנהלים

צטט כ:
שכטר מרדכי, סופר ארנון, פלטניק רוסלנה, קותיאל חיים, קליאוט נורית, גרין מנפרד, שטרנברג מרסלו, קפלוטו גדי יצחק, אילון אופירה. מדיניות הסתגלותה של ישראל לשינוי האקלים - דו"ח מס' 1 - תקציר מנהלים חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2012. https://www.neaman.org.il/Israel-Adaptation-Climate-Change-Policy-ICCIC-1Report-Summary-HEB

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 474, שהתקבלה ביוני 2009, נדרש המשרד להגנת סביבה, יחד עם משרדי ממשלה נוספים להכין תוכנית לאומית לנושא ההסתגלות לשינויי האקלים. לשם הכנת תוכנית זו  הוקם במרץ 2011 מרכז הידע הישראלי להיערכות לשינויי אקלים בישראל- ICCIC- ISRAEL CLIMATE CHANGE INFORMATION CENTER. יעודו של מרכז הידע הוא לרכז את הידע המדעי הקיים בנושא ההיערכות (אדפטציה, adaptation) לשינויי האקלים, לזהות פערי ידע, לתאר את הסיכונים והשלכות שינויי האקלים על תחומים שונים ולהציע מדיניות לאומית במספר תחומים. בנוסף, מטרת מרכז הידע לאגם ידע וטכנולוגיות ישראליות אשר ישווקו וייושמו  הן במדינת ישראל (משרדי הממשלה השונים) והן במדינות יעד אחרות. מדיניות ההתאמה לתופעת שינוי האקלים הפכה, לאחרונה, לסוגיית המפתח במו"מ על מדיניות האקלים, לקראת  תום תוקפו של הסכם קיוטו ב-2012. הקושי ביישום מדיניות הפחתה לאומית ובינלאומית והמודעות הגוברת לתופעות שינוי האקלים גרמו, בסופו של דבר, לכך שנושא ההתאמה קיבל תאוצה בתחום המדע והמדיניות.

במסגרת פעילות מרכז הידע הישראלי ((ICCIC הוכן דו"ח ראשון אשר משקף את מצב הידע הקיים נכון להיום בנושא השלכות שינויי האקלים על מדינת ישראל.

הסקירה המוגשת במסגרת דו"ח זה, מתבססת על מחקרים מדעיים ועבודות מקצועיות מהארץ ומהעולם וכוללת זיהוי פערי הידע המדעי הקיימים ומתן המלצות פרטניות לגבי פערי הידע המיידיים וארוכי הטווח בהם נדרשת השלמה מדעית, כולל תעדוף הנושאים על-מנת לאפשר למשרד להגנת הסביבה ולמשרדי הממשלה האחרים לקבוע קדימויות במחקרים הנדרשים.

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות