יוזמות עבר לחיזוק הלכידות החברתית: לקחים מהעבר

צטט כ:
קנת רון, גל ראובן, אדרס איתן, גליקמן חגית, נוהאד עלי, פרקש חזקי. יוזמות עבר לחיזוק הלכידות החברתית: לקחים מהעבר חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2023. https://www.neaman.org.il/Past-initiatives-to-strengthen-the-Israeli-society

ישראל נמצאת בעיצומו של משבר חברתי רב-ממדים שכולל יוזמות חקיקה, שינוי מדיניות ופולמוס ציבורי חריף. המשבר הזה הוליד מחאה מתמשכת וחשף חברה מקוטבת עם תפיסות מציאות שונות ושאיפות מנוגדות. מצב כזה מהווה אתגר, ולעיתים אף איום, על החוסן הלאומי של החברה כולה.

מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית עוסק בנושא החוסן עוד מאז 2005 (ראו:פרויקט החוסן החברתי ).
בין השאר הציעו חוקרי המוסד (פדן וגל, 2020) הגדרה מקיפה, אחידה ומגובשת לחוסן ולתתי־הסוגים הנכללים בו. בין השאר הציעו המחברים הגדרה לחוסן חברתי במצב של משבר פוליטי: יכולת המדינה לפעול באופן אדפטיבי במהלך משבר פוליטי או בעקבות הפרעה בעלת אופי פוליטי, כדי לשוב לרמת תפקוד קודמת או משופרת.

בצל המשבר הנוכחי, קבוצת חוקרי החוסן של מוסד נאמן יזמה סיקור מקיף על סדרה מגוונת של יוזמות עבר – וועדות חקירה, תוכניות ממשלתיות, מחקרים בנושאים לאומיים וכד' – שהיו מיועדות לאיחוי קונפליקטים ולפיתרון בעיות ברמה הלאומית. באמצעות ניתוח מובנה של היוזמות הללו ניתן להגיע לתובנות בסיסיות לגבי התמודדות עם משברים והפרעות (Disturbances), שיש בהן משמעות לחוסן החברתי של החברה בישראל על קבוצותיה השונות ולהתמודדויות עם משברים בעתיד.

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך