תפוקות מחקר ופיתוח בישראל / פרסומים מדעיים - 2021

צטט כ:
גץ דפנה, ברזני אלה, קליין רינת. תפוקות מחקר ופיתוח בישראל / פרסומים מדעיים - 2021 חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2022. https://www.neaman.org.il/R&D-Outputs-in-Israel-Analysis-of-Scientific-Publications-2021

 Dash_R&D Outputs in Israel Comparative Analysis of Scientific Publications 2020_20220322104552.176.jpg

המחקר הוגש למולמו"פ במשרד המדע והטכנולוגיה.
הדו"ח מציג ניתוח ביבליומטרי של תפוקות המו"פ האקדמי של ישראל תוך התמקדות בארבעה נושאים:
הפרק הראשון בדוח מציג ניתוח נתונים משולב של תפוקות המו"פ בישראל (כפי שהן באות לידי ביטוי בפרסומים מדעיים) לאורך זמן ובהשוואה בינלאומית.
הפרק השני מתמקד בניתוח המאמרים הישראלים המצוטטים ביותר (Highly Cited Papers / HCP) –אחד האינדיקטורים המקובלים להערכת מצוינות מדעית שמאפשר השוואת ביצועי מחקר ברמה של חוקרים, מוסדות אקדמיים ומדינות.
הפרק השלישי עוסק בדירוג Nature Index (NI) שמתעד מאמרים מדעיים שפורסמו בכתבי-עת נבחרים ולכן עשוי לשמש כמדד משלים להערכת המצוינות של תפוקות מחקר בתחומים של מדעי הטבע ומדעי החיים (בשילוב עם מדדי ציטוטים ומדדים ביבליומטריים אחרים).
הפרק הרביעי עוסק במיפוי מדדים אקדמיים המשמשים להערכת אוניברסיטאות בדירוגים הבינלאומיים, עם הדגמה של שימושים פוטנציאליים על נתוני אוניברסיטאות ישראליות.

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך