דו"ח ביניים של הצוות לבדיקת מצב התעשייה הכימית בישראל בתחילת המאה ה- 21 והצורך במדיניות פיתוח לאומית

צטט כ:
פורטונה גלעד, אבנימלך יורם, גץ דפנה, ווקס ראובן, קהת אפרים, תדמור זאב. דו"ח ביניים של הצוות לבדיקת מצב התעשייה הכימית בישראל בתחילת המאה ה- 21 והצורך במדיניות פיתוח לאומית חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2003. https://www.neaman.org.il/Report-Investigatory-Team-State-Chemical-Industry-Il-Beginning-21st-Century-HEB

מטרת העבודה הינה לסקור את פני התעשייה הכימית בישראל היום והחלופות להמשך פיתוחה, ולהמליץ על עיצוב מדיניות לאומית בנושא זה. עבודה זו משלימה ומעדכנת את סקר התעשייה הכימית שבוצע והופץ במסגרת מוסד נאמן בשנת 1995, ע"י אפרים קהת וראובן וקס. בשלב הראשון, המסתיים עם הגשת דו"ח זה, נאסף ונותח החומר על המאפיינים הדינמיים של התעשייה הכימית בעולם ומעמדה העסקי וכן כושר התחרות של התעשייה הכימית הישראלית מחד גיסא, ועל המגבלות והבעיות המאיימות על המשך הישגיה והתפתחותה בשנים הבאות, מאידך גיסא. עם סיום שלב זה, בכוונתנו להביא את המלצותינו לדיון פתוח בפורום המשלב אנשי מקצוע וקובעי מדיניות לאומית, כדי ליצור חזון לאומי מוסכם. על יסודות חזון זה ברצוננו ליזום עבודה מפורטת לצורך השלמת המסקנות וקביעת מדיניות לאומית עם יעדים קונקרטיים והאמצעים שיינקטו להשגתם. א. ניתוח התעשייה הכימית נעשה ממספר זוויות מבט. ב. התעשייה הכימית העולמית. ג. מדיניות לאומית במדינות אחרות בעולמנו. ד. המגמות, המוצרים, הטכנולוגיות, ההישגים והתרומה למשק של התעשייה הכימית הישראלית בעשור האחרון. ה. הדיסיפלינות הטכנולוגיות החדשות ויכולתן למנף ולשדרג את התעשייה הכימית הקיימת. ו. ארבע המלצות ראשיות מהוות את סיכום השלב הזה של עבודתנו. בעיצוב מדיניות לאומית לפיתוח התעשייה הכימית ויישומה אנו רואים את השלב הבא של עבודה זו. המדיניות הזו תשאף לשלב את שלוחות המדינה, התעשיינים, מוסדות ההשכלה בישראל, החממות הטכנולוגיות ומכוני המחקר לפעילות משותפת שבה כל אחד יבצע את חלקו במסירות, בתאום ובהרמוניה

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות