תפוקות מחקר ופיתוח בישראל 2008-1990: פטנטים ישראלים בהשוואה בינלאומית

צטט כ:
גץ דפנה, לק ערן, נתן אורלי, אבן-זוהר יאיר, חפץ אמיר. תפוקות מחקר ופיתוח בישראל 2008-1990: פטנטים ישראלים בהשוואה בינלאומית חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2011. https://www.neaman.org.il/R-D-Outputs-Il-1990-2008-Patents-International-Perspective-HEB

עבודה זו הינה המחקר השני במיזם המשותף של מוסד נאמן והמולמו"פ שמטרתו לבחון את תפוקות המחקר והפיתוח בישראל הבאות לידי ביטוי בפרסומים מדעיים בכתבי עת אקדמיים, על פי מדדים שונים ולאורך זמן. המחקר הראשון בסדרה פורסם בשנת 2011 והמחקר הנוכחי פורסם באוגוסט 2013.

הדו"ח נערך תוך שימוש בכלים ביבליומטריים ונתוני תומסון רויטרס  להערכת תפוקות המחקר מהבחינה הכמותית (מספר הפרסומים), מבחינת קדימות שטחי המדע במדינה (שיעור הפרסומים בשטח מדעי מכלל פרסומי המדע במדינה) ומהבחינה האיכותית (המשתקפת במספר הציטוטים), כל זאת בהשוואה בינלאומית ולאורך זמן.

את ממצאי הדוח המלא ניתן למצוא באתר מוסד שמואל נאמן.

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות