יעל אלבו

יעל אלבו
עמיתת מחקר
050-7913134
alboyael@gmail.com

ד"ר יעל אלבו היא בעלת תואר שלישי ושני מהחוג לניהול מידע וידע באוניברסיטת חיפה, וכן תואר שני מהפקולטה לרפואה מהטכניון (מחשוב רפואי, מעבדת השינה) ותואר ראשון ממדעי-המחשב מהטכניון.

ד"ר אלבו היא מומחית לויזואליזצייה של מדדים מרוכבים תלויי-זמן, ופרסמה מספר מאמרים בנושא זה.

מאז 2017 היא מרצה בתחום של ויזואליזציית מידע בלימודי הסמכה ומוסמכים במספר מוסדות אקדמיים (ובתוכם הטכניון, אוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת בר-אילן).
בעבר יזמה ופיתחה תוכניות הוראת תכנות לילדים במסגרת היחידה לנוער שוחר מדע בטכניון, הייתה שותפה לצוות פיתוח מדד תקשוב ישראל במסגרת המרכז לחקר האינטרנט באוניברסיטת חיפה (בראשות פרופ' שיזף רפאלי) וכן הייתה שותפה למחקרים במסגרת מוסד נאמן בנושא הערכת פערים דיגיטליים והתנהגות משתמשים מקוונת באמצעות נתוני סקרים ועקבות דיגיטליים.

תחומי המחקר של ד"ר אלבו כוללים פיתוח וויזואליזציה של מדדים מרוכבים, פערים דיגיטליים והערכת התנהגות משתמשים מקוונת.

המנצחים והמפסידים של מגפת הקורונה בישראל ובצרפת: הערכת השפעות ארוכות הטווח של המשבר על הרווחה והמיטביות של האוכלוסייה

המנצחים והמפסידים של מגפת הקורונה בישראל ובצרפת: הערכת השפעות ארוכות הטווח של המשבר על הרווחה והמיטביות של האוכלוסייה

מגפת הקורנה מהווה אירוע מכונן אשר פגע קשות במרקם החברתי-כלכלי של חברות ומדינות רבות. הדרך להחלמה ממגפה זו עשויה להיות תהליך הדרגתי ואיטי שישפיע באופן לא שוויוני על קבוצות שונות בחברה. המטרה של מחקר מוצע זה הוא לזהות, לחקור, למדל ולחזות את הגורמים הקשורים לרווחה הנפשית או המיטביות (well-being) האובייקטיבית והסובייקטיבית של האוכלוסייה הישראלית והצרפתית בשלבים של שלהי המגיפה ובשלב היציאה הראשוני או התאוששות ממנה. הניתוח המוצע מתייחס הן לגורמים חומריים (מצב סוציו-אקונומי, הכנסה וכו') ולמצב בריאות הנפש (תחושות של רווחה סובייקטיבית, רמת דיכאון, מתחים במשפחה) והן לגורמים חברתיים מבניים שונים (חוסן, לכידות חברתית, הון חברתי, מידת אמון ברשויות וכו'). דגש מיוחד מושם על הזרזים והסוכנים שהשפיעו באופן דיפרנציאלי על הרווחה הנפשית של קבוצות חלשות בחברה בעיצומה של המגפה ובנוסף על הגורמים הצפויים להוביל להתאוששות דיפרנציאלית של קבוצות אלו בשלבי היציאה ממנה. ההשוואה בין ישראל לצרפת מעניינת במיוחד בבחינת "המנצחים" וה"מפסידים" הפוטנציאליים. שאלה פתוחה מתייחסת הן למאפיינים של שתי החברות וליכולתם להתמודד עם המגפה: צרפת עם מערכת הביטחון הסוציאלי המוצקה שלה ותגובתה האיטית בחיסון האוכלוסייה מחד גיסא, או ישראל עם מערכת רווחה פחות נדיבה אך עם תגובתיות מהירה בחיסון האוכלוסייה מאידך גיסא. הפרויקט המוצע ישתמש במגוון רחב של כלים איכותיים וכמותיים לאיסוף וניתוח נתוני המחקר. הנתונים הצרפתיים יתבססו על סקר האורך ELIPSS המורכב מנתוני פאנל מבוססי הסתברות. נתונים דומים ייאספו עבור ישראל באמצעות סקר מקוון מיוחד. בנוסף לנתוני הסקר, ייאספו נתוני עקבות דיגיטליים באמצעים לא פולשניים ממקורות אנושיים ופלטפורמות מקוונות (ביקורים בדפי אינטרנט, ניתוח רשתות חברתיות וכו'). אחת התרומות החדשניות של המחקר מהבחינה המתודולוגית היא עריכת טריאנגולציה והצלבה בין נתוני הדיווח העצמי (סקרים) לבין נתוני העקבות הדיגיטליים. על מנת לבחון את הקשר בין גורמים כלכליים, התנהגותיים וחברתיים המשפיעים על הרווחה ויכולות ההתמודדות וההסתגלות של האוכלוסייה הישראלית והצרפתית עם המגפה, ייושמו מודלים עם משתנים מתווכים וממתנים. הפרויקט הדו-לאומי המוצע יצייד את בעלי העניין בשתי המדינות במידע מבוסס שיוכל לסייע להם בגיבוש הנחיות לסיוע לאוכלוסיות חלשות בעת משבר ולהאיץ את התאוששותן.
גישה חדשנית למדידת הפער הדיגיטלי בישראל: עקבות דיגיטליים ככלי לגיבוש מדיניות

גישה חדשנית למדידת הפער הדיגיטלי בישראל: עקבות דיגיטליים ככלי לגיבוש מדיניות

בשנים האחרונות, הולכת וגדלה חשיבותו של המחקר בנושא הפער הדיגיטלי לצורך קביעת והערכת מדיניות. במשך שנים, נעשה שימוש במגוון רחב של שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות למדידת פער זה בין מדינות וקבוצות אוכלוסייה שונות ולזיהוי הגורמים העיקריים המשפיעים עליו. שיטות אלה כוללות סקרים, ראיונות מובנים, שאלונים פתוחים וניתוח מדדים.
גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות