ניתוחים סטטיסטיים של נתוני קורונה: סיכום שולחן עגול

צטט כ:
קנת רון, שטיינברג דוד, שכטמן עדנה, גל ראובן. ניתוחים סטטיסטיים של נתוני קורונה: סיכום שולחן עגול חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2021. https://www.neaman.org.il/Statistical-analysis-of-Corona-data-A-Roundtable

דוח זה מסכם דיון בשולחן העגול שנערך במוסד שמואל נאמן ב 13.4.2021 על רקע ההתנסות של המדינה בהתמודדות עם פנדמיה.

השולחן העגול כלל מומחים עם מעורבות כזו או אחרת בניתוח נתונים שקשורים לקורונה.

מטרת השולחן העגול הייתה לדון באתגרים, בכשלים וביתרונות של שימוש בנתונים ופיתוח מודלים המבוססים על שיטות סטטיסטיות בניהול מגפות ובהנגשת המידע למקבלי החלטות.

הדוח כולל את סיכום המפגש ונספח עם הערות ששלחו חלק מהמשתתפים בכתב.
מטרת הדוח היא להציף לקחים מההתנסות בפנדמיה לשימוש מקבלי החלטות והקהילה האקדמית בהווה ובעתיד.

בסעיף סיכום הממצאים מפורטות 3 יוזמות אפשריות:

1) קידום תקינה בבתי החולים וקופות החולים לקידוד אחיד של נתונים קליניים.
2) שילוב סטטיסטיקאים בתהליכים שונים של קבלת החלטות במערכות שונות כגון בריאות, חינוך, תחבורה, איכות הסביבה, רווחה וכו'.
3) קידום דיון ציבורי על הבעלות ורמת השקיפות של נתונים הנאספים במערכות הבריאות.

קישורים רלוונטיים:

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות