השקעות בהשכלה גבוהה וצמיחה כלכלית: ישראל במבט משווה בינלאומי

צטט כ:
פרנקל אמנון, לק ערן. השקעות בהשכלה גבוהה וצמיחה כלכלית: ישראל במבט משווה בינלאומי חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2006. https://www.neaman.org.il/Investments-Higher-Education-Scientific-Research-HEB
קבצים להורדה:
grow.pdf(1861KB)

בשנים האחרונות הולכת וגוברת המודעות בעולם לחשיבותה של ההשכלה הגבוהה כמחוללת צמיחה כלכלית. במהלך שלושת העשורים הראשונים לקיומה, השכילה ישראל לבנות מערכת השכלה גבוהה מפוארת. מערכת זאת אחראית בין היתר להכשרתם ויצירתם של מהנדסים, מדענים וחוקרים מהשורה הראשונה, אשר תרמו רבות לביסוס מעמדה וחוסנה החברתי, הכלכלי והביטחוני של המדינה. ההישגים המדעיים והטכנולוגים האדירים אליהם הגיעה ישראל ומעמדה המדעי בקרב מדינות העולם המפותח נמצאים בשנים האחרונות בסכנת נסיגה בשל הקיצוץ החריף בתקציבי ההשכלה הגבוהה.
בספר נבחנת ההשתנות במעמדה המדעי והטכנולוגי של ישראל לאורך השנים בקרב קבוצת המדינות המפותחות, ואת ההשפעה של השקעות בהשכלה גבוהה על ביצועיה הכלכליים של ישראל ושל מדינות אחרות.

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך