Total Factor Productivity as a Performance Benchmark for Firms: Theory and Evidence, SNI R&D Policy Papers Series

צטט כ:
גרופ הריוף, מי-טל שלמה. Total Factor Productivity as a Performance Benchmark for Firms: Theory and Evidence, SNI R&D Policy Papers Series חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2003. https://www.neaman.org.il/-Total-Factor-Productivity-Performance-Benchmark-Firms-Theory-and-Evidence-SNI-RnD-Policy-Papers-Series
קבצים להורדה:
1-112.pdf(687KB)

אנו מציעים להשתמש בגישה המקרו-כלכלית של סולאו ובמושג של סה"כ גורמי פריון העבודה (TFP) ככלי מיקרו-כלכלי לניתוח חברות פרטיות. חישובי TFP מאפשרים למנהלים ומשקיעים לחלק את הגידול בפריון העבודה של הפועלים בין שני גורמים יסודיים השונים לחלוטין: העמקת הון (הון גבוה יותר לכל עובד), ושינוי טכנולוגי חיצוני. הערכת הביצועים של ה- FTP יכולה להיות מחושבת מאינפורמציה זמינה מיידית במאזנים כספיים. המבנה של מאמר הוא כדלקמן. פרק 2 מציג גרסה פשוטה של המודל של סולאו, המתאים לשימוש בחברות פרטיות, ומספק דוגמא מספרית. פרק 3 נותן חישובים מפורטים של סה"כ גורמי פריון העבודה ל- 20 החברות הגדולות בעולם. פרק 4 מספק שלוש מקרי מחקר של סה"כ הגידול של גורמי פריון העבודה, לאינטל, YPF (חברת האנרגיה הגדולה של ארגנטינה) ומרק. הפרק האחרון מסכם ומסיק מסקנות.

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות