סדרי עדיפות לאומית בנושאי איכות הסביבה – מסמך עמדה 6 - נספח לכרך ג: השימוש באגרות גודש להסדרת עומסי תנועה

צטט כ:
ברון יפעת, אילון אופירה, גולדרט טל. סדרי עדיפות לאומית בנושאי איכות הסביבה – מסמך עמדה 6 - נספח לכרך ג: השימוש באגרות גודש להסדרת עומסי תנועה חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2008. https://www.neaman.org.il/PositionVI-Road-mechanisms-managing-traffic-congestion-HEB
קבצים להורדה:
6-274.pdf(842KB)

בערים ודרכי הגישה אליהן, המאופיינות בתופעת גודש תחבורתי פוגעת הרחבת הנסועה בסביבה אולם לא פחות נפגעת גם יכולת הניידות, ולמעשה מערכת התחבורה אינה ממלאת את יעדיה ביעילות.

מטרת מסמך זה לסקור אמצעי מדיניות כלכלי- אגרות הגודש- לסקור את השימוש בו בעולם, לסקור את תחילת השימוש בו בישראל ואת יכולתו להשפיע על מערכת התחבורה בארץ.

מסמך זה מהווה נספח למסמך העדיפות הלאומית בתחום איכות הסביבה 2008.

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות