השוק הסביבתי הגלובלי - הזדמנות כלכלית לישראל - מסמך עמדה ראשון - ניתוח מצב ומסקנות ראשוניות

צטט כ:
גורן יצחק, אילון אופירה, ישראלי אלי, ברל ז., אבנימלך יורם, ארנון ירון, גרסל נעם, שכטר מרדכי. השוק הסביבתי הגלובלי - הזדמנות כלכלית לישראל - מסמך עמדה ראשון - ניתוח מצב ומסקנות ראשוניות חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2003. https://www.neaman.org.il/Global-Environmental-Market-Economic-Opportunity-for-Israel-First-Position-Paper-Analysis-Initial-Conclusions-HEB

היקף ההשקעה בתחום איכות הסביבה (מוצרים ושירותים) בעולם עומד על סכום של כ- 570 מיליארד דולר לשנה כאשר כשליש מסכום זה מוצא מדי שנה על טכנולוגיות סביבתיות. מדובר בשוק יציב, הגדל מדי שנה בקצב שבין 1% במדינות מפותחות ועד 8% במדינות המתפתחות. זהו שוק גדול פי 14 משוק הביוטכנולוגיה העומד על היקף סחר של כ- 40 מיליארד דולר לשנה וגדול פי 15 משוק הננו-טכנולוגיה העומד על היקף של 38 מיליארד דולר לשנה. השוק הסביבתי העולמי כולל תשתיות חיוניות הנדרשות לקיומו של האדם ולרווחתו, לרבות ייצור אנרגיה נקייה ואנרגיה מתחדשת, ניטור ובקרת זיהום אוויר, הפקת מים ואספקתם, טיהור שפכים וניצול תוצריהם, טיפול מתקדם בפסולת עירונית ומסוכנת ועוד. השוק הסביבתי כולל גם טכנולוגיות המאפשרות שימוש בתחליפים לחומרי דישון והדברה, נוזלי קירור ודלקים המסוכנים לאדם או לסביבה. זהו שוק עתיר ידע המספק מערכות ניהול וטכנולוגיות לצמצום פליטת מזהמים והפחתת סיכונים, לניצול מושכל ויעיל של משאבים, לייעול תהליכי ייצור ולשיקום מערכות אקולוגיות. התחומים המובילים היום בשוק הסביבתי, ובכלל זה גם את מאמצי הפיתוח, המתמקדים בנושאים הבאים: שינוי האקלים והתחממות כדור הארץ – לרבות תחומי האנרגיה החלופית (מימן, תאי דלק, אנרגיית רוח, אנרגיית שמש, תאים פוטו-וולטאיים, ייעול ניצולת הדלק בתחבורה ועוד). הגנה על הקרקע – לרבות טיפול בקרקעות מזוהמות, ניטור קרקעות, מניעת מידבור, מניעת סחף והרס קרקעות , שימור אקוסיסטמות, פיתוח ושימוש בשיטות אגרו-אקולוגיות לשימור קרקעות. ייצור וצריכה בני קיימא – לרבות טכנולוגיות לטיפול בפסולת (כולל פסולת מסוכנת), מיחזור והשבת משאבים, תהליכים, חומרי גלם ומוצרים 'נקיים' כולל ננו-טכנולוגיות להשגת ייצור וצריכה בני קיימא. מים – לרבות מערכות טיפול במים ובשפכים, ניטור, השבת מי גשם ומי שיטפונות, חיזוי ומניעת הצפות. כבר היום מייצאת ישראל מוצרים ושירותים סביבתיים בהיקף העומד על כ- 300 מיליון דולר לשנה ויש פוטנציאל נראה לעין להגביר את היקפי הייצוא ולהוסיף מקומות עבודה רבים מאוד על בסיס צורכי השוק הסביבתי הגלובלי והיכולות הישראליות. לישראל יש יכולות מוכחות ורקורד מרשים וחיובי בתחום ניצול וניהול משאבי מים, לרבות מים שוליים ושפכים, יש לנו ידע ותשתית מחקרית ומעשית לפיתוח וליישום טכנולוגיות בתחום המלחמה במידבור ובתחום ניצול אנרגיית השמש ואנרגיה גיאוטרמית. קיימת בידינו היכולת המוכחת המחקרית והמעשית בתחום החקלאות הסביבתית על כל היבטיה. לישראל תדמית של מדינה יצירתית בעלת יכולות מחקר, המצאה, פיתוח, יזמות ויישום. קיימים כיום רעיונות, פיתוחים טכנולוגיים, וטכנולוגיות מוכחות בשלבים שונים של פיתוח ומסחור (המוצגים בנספח למסמך זה). על בסיס פוטנציאל זה, מעוניינים מוסד שמואל נאמן שליד הטכניון ומכון הייצוא להכין בעבור הממשלה מסמך המלצות לקידום התעשייה הסביבתית בישראל במטרה להפכה לתעשייה משמעותית בפלח הייצוא הישראלי ובתחום התעסוקה.

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות