מחקרים: שינויי אקלים - היערכות (מרכז הידע הישראלי)

שינויי האקלים צפויים להשפיע על משק המים של מדינת ישראל, על בריאות התושבים, על קיום המגוון הביולוגי והספקת שירותים אקולוגיים באקוסיסטמות השונות, על האקלים העירוני שלנו ועל צריכת האנרגיה בבתים וביישובים בהם אנו חיים. כבר כיום אנו נאלצים להתמודד עם שינויים אלה, אם כי עדיין בקנה מידה מתון יחסית: שינויים במופע הגשמים, עלייה בעומס החום, מהגרי עבודה ו/או פליטים שהסיבות להגירתם עשויות להיות גם אקלימיות, מחלות שמועברות על ידי וקטורים, ועוד.

בהתאם להחלטת ממשלה הוטל על המשרד להגנת הסביבה להכין תוכנית לאומית להיערכות ישראל לשינויי האקלים. לשם כך, החליט המשרד להקים מרכז ידע ישראלי לנושא, שיפעל לחיזוק הידע המדעי הקיים בכל הקשור להיערכות לשינויי האקלים בישראל ואף יפעל לשיווק הידע הישראלי המצטבר במדינות יעד אחרות.

מרכז הידע להיערכות לשינויי אקלים בישראל –Israeli Climate Change Information Center (ICCIC) - הוקם במרץ 2011 באוניברסיטת חיפה, בשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב, הטכניון ומוסד שמואל נאמן. אתר האינטרנט הוקם ותוחזק במימון המשרד להגנת הסביבה, ואפשר גישה לכל התחומים שנבחנו במסגרת עבודת מרכז הידע.

לאחר מספר שנים בהן לא עודכן האתר ולאור חשיבות הנושא ההולכת וגדלה, החליט מוסד שמואל נאמן לחדש את האתר ולעדכנו באופן שוטף. האתר מכיל מאמרים מדעיים מתוך מאגרי ידע רלוונטיים, תוכניות לאומיות ומקומיות להיערכות לשינויי אקלים מהעולם, דו"חות, סיכומי דיונים ועוד. בראש מרכז הידע עומדת פרופ' אופירה אילון.

אתר האינטרנט של המרכז https://www.iccic.org.il/ הינו פלטפורמה לשימוש הקהילה המדעית והציבור הרחב. כמות המידע בתחום זה היא עצומה ואנו קוראים לחוקרים, אנשי ממשל, ארגונים לא ממשלתיים ואחרים לסייע לנו להוסיף תכנים "מזוקקים" לאתר, על מנת להעשיר את הידע.

פרסומים תחת הנושא

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות