הפורום להשכלה גבוהה

הפורום להשכלה גבוהה הוקם בעקבות כנס בינלאומי שנערך בדצמבר 2004 במוסד נאמן בשיתוף "בשער" בנושא  "Transition to mass Higher Education Systems" .
מוסד שמואל נאמן ביחד עם עמותת "בשער- קהילה אקדמית למען החברה בישראל" מקיימים במסגרת הפורום להשכלה גבוהה מספר מפגשים בשנה.
מטרת הפורום היא לפעול לשמירת מאפייניה הייחודיים של האקדמיה ולחיזוקם וכן להתריע על חריגות וסכנות לחופש האקדמי.
בפורום מתקיימת בחינה ביקורתית של התנהלות המערכת האקדמית כמערכת עצמאית וחופשית מתוך כוונה לשקף, לסייע ולהשפיע על תהליכי קבלת החלטות בנושאי מדיניות השכלה גבוהה בכנסת, בממשלה בות"ת ובמל"ג, ובמוסדות להשכלה גבוהה עצמם, כך שכל החלטה שתתקבל בעניינים אלה תהיה לאחר שההשלכות והנסיבות נבחנו תוך דיון שקוף ומושכל.

 ועדת ההיגוי של הפורום להשכלה גבוהה (2021):
פרופ' שמעון ינקלביץ (יו"ר הפורום), פרופ' חגית מסר-ירון (יו"ר בשער), פרופ' אהרון צ'חנובר, פרופ' יערה בר-און, פרופ' עירד יבנה (מנכ"ל מוסד שמואל נאמן), דר' ורד אריאל-נהרי (מנכ"לית בשער), מר עמוס שפירא

 

לצפייה במפגשים חדשים של הפורום להשכלה גבוהה

 

 לצפייה במפגשים משנים קודמות, ניתן לגלול מטה:

 

הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 17 - 11.06.2010


מפגש בנושא "שיטת הממשל באוניברסיטאות"
המרצים במפגש: איתן רף וצבי ציגלר
המפגש נערך באוניברסיטת תל אביב.

 

הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 16 - 28.05.2010


מפגש בנושא " Balancing Institutional Ambitions and Public Needs"
המרצה במפגש: Ms. Molly Brod, President of the American Council of Education
המפגש נערך במטח, תל אביב.

 

הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 15 - 25.12.2009


מפגש בנושא "מדיניות ההשכלה הגבוהה"
מרצה במפגש : פרופ' מנואל טרכטנברג, יו"ר ות"ת
מגיבים: פרופ' אהרון בן זאב, נשיא אוניברסיטת חיפה ויו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה)
פרופ' שוש ארד, נשיאת המרכז האקדמי רופין ויו"ר ועד ראשי המכללות (ור"מ)
לפני הרצאתו של פרופ' טרכטנברג סקר פרופ' עמי וולנסקי את תפקידה ומקומה של ות"ת במערכת ההשכלה הגבוהה

 

 הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 14 - 13.11.2009


מפגש בנושא: "מודל ההשכלה הגבוהה בקליפורניה - הערכות וכיוונים"
מרצה במפגש : פרופ' שלדון רוטבלט - אוניברסיטת ברקלי, קליפורניה
פרופ' רוטבלט היה מנהל המרכז לחקר ההשכלה הגבוהה ב- UC BERKELEY   ומלווה ב- 15
השנים האחרונות את מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ומרכז צוות בינלאומי של חוקרים בתחום זה. הוא השתתף
בעבר בכנס בינלאומי שנערך במוסד שמואל נאמן בנושא ההשכלה הגבוהה.

 
  

 הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 13 - 8.5.2009


מפגש בנושא "ההשכלה הגבוהה במגזר הערבי"
מרצה במפגש : פרופ' פואד פארס, הפקולטה למדעים והוראת המדעים, אוניברסיטת חיפה, חבר המועצה
להשכלה גבוהה ויו"ר ועדת ההיגוי להגברת נגישות ההשכלה הגבוהה למגזר הערבי.
המפגש נערך בנוכחות השר פרופ' אבישי ברוורמן

 
 

הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 12 - 17.3.2009


המרצה במפגש פאנל בנושא "עתיד מערכת ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל"
מנחה הפאנל: פרופ' משה משה, מנהל מוסד שמואל נאמן
משתתפים: פרופ' שוש ארד, יו"ר ועד ראשי המכללות, נשיאת מכללת רופין. פרופ' צבי גליל, נשיא
אוניברסיטת תל-אביב, פרופ' מנואל טרכטנברג, ראש המועצה הלאומית לכלכלה ואניברסיטת תל-
אביב. פרופ' חגית מסר-ירון, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה. פרופ' פאול פייגין, משנה בכיר
לנשיא הטכניון. פרופ' מוטי שכטר, ראש החוג לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה,
לשעבר נשיא מכללת תל-חי. פרופ' זאב תדמור, יו"ר מוסד שמואל נאמן, לשעבר נשיא הטכניון.

 

הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 11 - 30.1.2009


מפגש בנושא "שכר הלימוד ומערכי הסיוע"
המרצה במפגש : ד"ר ליאורה מרידור, חברת ועדת שוחט לבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ויו"ר ועדת המשנה לקביעת מערכי הסיוע ושכר הלימוד

 

הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 10 - 25.7.2008

 
מפגש בנושא: "השכלה גבוהה"
המרצה במפגש: שרת החינוך פרופ' יולי תמיר
המפגש נערך באוניברסיטת תל אביב. 

 

 
 

הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 9 - 23.5.2008 


מפגש בנושא: "ההשכלה הגבוהה לאן? לאור דו"ח ועדת שוחט"
המרצה במפגש: פרופ' שלמה גרוסמן, יו"ר ות"ת
המפגש נערך במטח, תל אביב.

 

 הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 8 - 4.4.2008


מפגש בנושא: "התוכנית לגבי היערכות המל"ג לאתגרים העומדים בפני המערכת בשנים הבאות"
המרצה במפגש: פרופ' יצחק גל-נור, סגן יו"ר מל"ג
המפגש נערך באוניברסיטת תל אביב.

 
  

הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 7 - 23.3.2007


מפגש בנושא: "סוגיות בהגדרת התפקידים הרצויה בין מכללות לאוניברסיטאות"
המרצה במפגש: פרופ' ראובן גרונאו, חבר ועדת שוחט ויו"ר ועדת המשנה להגדרת תפקידים רצויה בין אוניברסיטאות ומכללות ופריסת מוסדות
המפגש נערך במכללת תל אביב-יפו.

  

הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 6 - 9.2.2007


חלק א' - מפגש בנושא: "שילוב חוקרי המכללות במחקר האוניברסיטאי"
המרצה במפגש: פרופ' נורית קלאוט, חברת מלג
חלק ב' - מפגש בנושא: "המחקר במכללות האקדמיות: צורך ומציאות"
המרצה במפגש: פרופ' חיים גורן, המכללה האקדמית תל-חי
המפגש נערך באוניברסיטאת תל אביב.

  

 הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 5 - 6.1.2006


מפגש בנושא: "ההשכלה הגבוהה, הפוליטיקה והחרות האקדמית"
המרצה במפגש: יוסי שריד, לשעבר שר החינוך
המפגש נערך במכללה למינהל, ראשון לציון.

 
  

 הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 4 - 11.11.2005


מפגש בנושא: "יעדי ההשכלה הגבוהה במהלך החומש הנוכחי ולקראת החומש הבא"
המרצה במפגש: פרופ' שלמה גרוסמן, יו"ר מל"ג, ות"ת
המפגש נערך באוניברסיטת בר אילן.

 
  

הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 3 - 17.6.2005


מפגש בנושא: "בעיות ההשכלה הגבוהה מנקודת מבט של המכללות"
המרצה במפגש: פרופ' זאב צחור, נשיא מכללת ספיר
המפגש נערך במכללה האקדמית נתניה.

 

 

הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 2 - 13.5.2005


מפגש בנושא: "בעיות ההשכלה הגבוהה מנקודת מבט של האוניברסיטאות"
המרצה במפגש: פרופ' מנחם מגידור, נשיא האוניברסיטה העברית
המפגש נערך במכללת אפקה להנדסה.

 

הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 1 - 15.4.2005


מפגש בנושא: "תוכנית אב להשכלה הגבוהה בישראל - תכנון מול ביצוע"
המרצה במפגש: פרופ' אמנון פזי, ז"ל, לשעבר יו"ר ות"ת
המפגש נערך באוניברסיטת תל אביב.

 

פרסומים בנושא

 

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות