סוגיות לגיבוש תוכנית מטרופולין בצפון

קידום ומיצוב של אזור הצפון כמטרופולין אטרקטיבי לתעשייה ולציבור הישראלי, נמצא חדשות לבקרים על סדר היום הציבורי. עבודה זו נועדה להעניק כלים לגיבוש תוכנית אטרקטיבית לצפון כך שייהפך למטרופולין מפותח כלכלית ותעסוקתית, תוך התבססות על מודלים חדשים לפיתוח אזורי ונתונים שרלוונטיים לאזור הצפון. הנתונים בפרויקט זה מתבססים בחלקם על עבודה שבוצעה במוסד שמואל נאמן לשדרוג כלכלי של אזור הצפון וניתוחם. בסופו של תהליך מדובר בסט כלים לצעדי מדיניות בעלי אופי כלכלי-תעסוקתי כמו גם גיבוש סדרי עדיפויות וריכוז מאמצים בתוכנית המתפרשת על פני טווח של מספר עשרות שנים לצפון כדלקמן:

  • הגדרת אזור הצפון, גליל + נפת חיפה כמטרופולין אחד, רב מוקדי. רק כך יש סיכוי להגיע למסה קריטית שתוכל לעמוד בפני מגנט תל אביב.
  • נקיטת גישה מערכתית המבוססת על שורה של צעדים בתחומים רחבים ושונים זה מזה, כאשר הם משולבים ומסונכרנים, תוך ראיית המטרופולין כאזור גיאוגרפי המהווה שוק עבודה אחד.
  • קביעת עדיפות לאחד מאזורי המטרופולין וגיבוש מגוון של צעדים נרחבים בו, מתוך הערכה שאלה יוכלו להניב תוצאות משמעותיות להתנעת תהליכים גם בשאר אזורי המטרופולין.
  • בחירת קדימות האזור תתבסס על מגוון שיקולים בהם סיכויי ההצלחה מחד, והאפשרות לממש את המהלך עם השקעות קטנות ככל האפשר, זאת בהתבסס על תשתיות ויתרונות ייחודיים שבאותו אזור. בעבודה זו אותר האזור הדרומי של המטרופולין, המשתרע מחיפה לעפולה (לרבות נצרת).
גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות