גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

מפגש ביו-טכנולוגיות שהתקיים במוסד נאמן

מפגש זה היה השני שהתקיים בנושא הביו-טכנולוגיות והוא עסק בתחומי הביו-כימיה. (המפגש הראשון התקיים ב 26 לאוקטובר ועסק בנושא הביו-רפואה).

המפגש נערך במסגרת יזמת מוסד נאמן להקמת "מיקבץ צפוני לביו-טכנולוגיות". במיפגש השני השתתפו 56 אורחים מוזמנים מהתעשיות הביו-טכנולוגיות ומחוקרי האקדמיה בצפון והוא כלל מספר הרצאות מעניינות ודיונים שהתקיימו בעקבותיהם.

(ראה את תכנית המיפגש המצ"ב ואת מצגות ההרצאות שניתנו, בנספחים 5 – 1).

חלק חשוב במיפגש ניתן בהמשך ע"י ד"ר אברהם רותם שהציג את תכנית מוסד נאמן להקמת אתר אינטרנט: "רשת תקשורת ומידע ביו-טכנולוגי לצפון"

ד"ר אלי חייט, מנהל הפיתוח של חברת רה"ן, מקיבוץ ראש-הנקרה הציג את תכניתו להקמת קונסורציום חדש במסגרת תכנית מגנ"ט – "קונסורציום מטבולומיקס".

הרצאה חשובה נוספת ניתנה ע"י מר רן קובו, בשם מר אבי פפרקורן – מנהל החברה הכלכלית לחיפה ועסקה בתכנית החברה להקמת פארק תעשיות ביו-טכנולוגיות בחיפה, ליד מת"ם.

(ראה נספחים 8 – 6).

תוכנית המפגש

תוכנית המפגש באנגלית

 

מצגות:

1. ד"ר אברהם רותם

2. פרופ' יובל שוהם

3. מר אייל גינזברג

4. פרופ' שמעון גפשטיין

5. פרופ' קרלוס דוזורץ

6. ד"ר אברהם רותם

7. ד"ר אלי חייט

8. מר אבי פפרקורן