מפגש ביו-טכנולוגיות שהתקיים במוסד נאמן

מפגש זה היה השני שהתקיים בנושא הביו-טכנולוגיות והוא עסק בתחומי הביו-כימיה. (המפגש הראשון התקיים ב 26 לאוקטובר ועסק בנושא הביו-רפואה).

המפגש נערך במסגרת יזמת מוסד נאמן להקמת "מיקבץ צפוני לביו-טכנולוגיות". במיפגש השני השתתפו 56 אורחים מוזמנים מהתעשיות הביו-טכנולוגיות ומחוקרי האקדמיה בצפון והוא כלל מספר הרצאות מעניינות ודיונים שהתקיימו בעקבותיהם.

(ראה את תכנית המיפגש המצ"ב ואת מצגות ההרצאות שניתנו, בנספחים 5 – 1).

חלק חשוב במיפגש ניתן בהמשך ע"י ד"ר אברהם רותם שהציג את תכנית מוסד נאמן להקמת אתר אינטרנט: "רשת תקשורת ומידע ביו-טכנולוגי לצפון"

ד"ר אלי חייט, מנהל הפיתוח של חברת רה"ן, מקיבוץ ראש-הנקרה הציג את תכניתו להקמת קונסורציום חדש במסגרת תכנית מגנ"ט – "קונסורציום מטבולומיקס".

הרצאה חשובה נוספת ניתנה ע"י מר רן קובו, בשם מר אבי פפרקורן – מנהל החברה הכלכלית לחיפה ועסקה בתכנית החברה להקמת פארק תעשיות ביו-טכנולוגיות בחיפה, ליד מת"ם.

(ראה נספחים 8 – 6).

תוכנית המפגש

תוכנית המפגש באנגלית

 

מצגות:

1. ד"ר אברהם רותם

2. פרופ' יובל שוהם

3. מר אייל גינזברג

4. פרופ' שמעון גפשטיין

5. פרופ' קרלוס דוזורץ

6. ד"ר אברהם רותם

7. ד"ר אלי חייט

8. מר אבי פפרקורן

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות