סקר חוקרים פעילים במסגרת המכון לננוטכנולוגיה ע"ש ראסל ברי בטכניון (RBNI)

לאחר שנה של פעילות של המכון לננוטכנולוגיה ע"ש ראסל ברי ,(RNBI) יזמו מוסד שמואל נאמן ו-RNBI מחקר הערכה למיפוי הפעילויות השונות בתחומי הננומדעים והננוטכנולוגיה המתבצעים במסגרת המכון. מטרת המחקר היתה לבחון את פעילותו של המכון לננוטכנולוגיה לאורך זמן, ולאמוד את התוצאות וההשפעות על פעילות החוקרים במסגרת המכון. הסקר הראשון נערך במהלך שנת 2007. סקר זה, שני במספר, שנערך במהלך שנת 2009, בא לאמוד את התפתחות תחום הננו בטכניון ולבחון את השפעת התוכניות השונות, המופעלות במסגרת המכון לננוטכנולוגיה ע"ש ראסל ברי, ואת השינויים שחלו בפעילות החוקרים בתחום הננו לטווח הארוך. הערכת פעילות המכון מתבססת על בחינת ההתקדמות שהושגה בתחומי הננו השונים, ואת מידת ההשפעה הנובעת מהשקעות המכון בתחומים אלה. על בסיס הערכות אלה, מוסד ש. נאמן סיפק משוב להנהלת RBNI על הפעילויות והתוכניות שלו במהלך חמש שנות פעילותו. 

כלי המחקר המרכזי ששימש אותנו במסגרת מחקר זה הוא סקר הערכה. סקר זה התבסס על שאלון מקיף, שהועבר לחוקרים הפעילים במכון במהלך 2009. בנוסף לניתוח תוצאות הסקר והשוואתם לתוצאות הסקר הראשון, השתמשנו גם בניתוח ביבליומטרי של פרסומים, לצורך הערכת התפוקות המדעיות של פעילות החוקרים במסגרת המכון.

ממצאי סקר ההערכה מוצגים באמצעות כלים איכותניים (qualitative), תיאוריים (descriptive) והסקתיים (inferential), הכוללים ניתוח איכותני ומבחנים סטטיסטיים רלוונטיים. בניתוח הממצאים האמפיריים מושם דגש מיוחד על בחינת ההבדלים בין תוצאות הסקר הנוכחי לסקר שהתבצע ב - 2007. 

דו"ח מסכם של תוצאות הסקר והניתוח הביבליומטרי של פרסומים בנושא ננוטכנולוגיה הוגש להנהלת מכון ראסל ברי  ב- 2010. הדו"ח משמש כלי ניהולי פנימי של RBNI.

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות