גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

תפוקות מחקר ופיתוח בישראל: פרסומים מדעיים בהשוואה בינלאומית, 1996-2014

מחקר זה הינו השלישי בסדרת מחקרים. חלקו הראשון בוצע בשנת 2014 במימון משותף של מוסד שמואל נאמן והמולמו"פ. חלקו השני בוצע ב2015-2016 והתבסס על מאגרי המידע SciVal ו-Scopus מבית Elsevier.

ממצאי המחקר: בהשוואה בינלאומית, דירוגה של ישראל ממשיך במגמת ירידה במדדים כמותיים שונים: מספר הפרסומים, מספר הפרסומים לנפש, חלקה בפרסומי העולם ומדינות ה-OECD , שיעור הצמיחה שלה. ירידה זו נובעת הן מגורמים פנימיים: שיעור צמיחה נמוך שמוביל לקיפאון במספר הפרסומים ובמיוחד במספר הפרסומים לנפש, והן מגורמים חיצונים: צמיחה תלולה בעולם - בפרט במדינות מתפתחות.

ישראל מציגה עליה בכל מדדי ההשפעה המדעית (מדדי ציטוטים), אולם זו אינה מדביקה את קצב העלייה במדינות אחרות ולכן דירוגה של ישראל בין המדינות יורד.

בהשוואה לעולם, בישראל יש קדימות גבוהה יותר לשטחים במתימטיקה, בפסיכולוגיה, ובמדעי המוח, וקדימות נמוכה לשטחים באנרגיה, במדעי הסביבה, בהנדסה, בהנדסה כימית וחומרים. מבחינת  ממוצע הציטוטים הכללי, ברוב שטחי המדע דירוגה של ישראל אינו גבוה, אם כי ניתוח מרכיבי השפעה מדעית יחידים מעלה כי ישראל מגלה מצוינות בחלק נכבד של השטחים. מדעי המחשב נמצא כמצטיין ביותר בישראל.

סקירת פרסומים במדינות המזרח התיכון מצביעה על מגמה ברורה של צמצום פערים בין ישראל לשכנותיה הן במספר הפרסומים והן במדדי השפעה מדעית, אף שכיום רובם גדולים. מגמה זו עולה בתלילות ומקיפה שטחים רבים ומגוונים.

כן נערך ניתוח קשרי אקדמיה-תעשיה במדעי המחשב בישראל.