פרויקט מיפוי תשתיות מחקר לאומיות

מוסד נאמן זכה במכרז של המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח – הוועדה הלאומית לתשתיות מחקר (ות"מ) באמצעות משרד המדע והטכנולוגיה, לביצוע מחקר למיפוי תשתיות מחקר לאומיות.

מטרת המחקר למפות את תשתיות המחקר הלאומיות הקיימות ולהגדיר צרכים של חוקרים ישראלים בשדרוג והקמה של תשתיות מחקר חדשות.
המחקר נערך במהלך שנת 2010 והתמקד בציוד ובמתקנים המצויים בתשתית המחקר. מרכז בו מוצב ציוד מחקר מדעי/טכנולוגי, המועמד להיות מוכר כתשתית מחקר לאומית, צריך לענות על הקריטריונים הבאים:
א. התשתית משרתת יותר ממוסד אחד ויותר מקבוצת מחקר אחת.
ב. התשתית פתוחה לכל החוקרים בתחום בארץ (חוקרים ממוסדות מחקר אקדמיים, בתי חולים, חברות תעשייתיות וכיו"ב) גם אם הדבר כרוך בתשלום.
ג. בתשתית מוצב ציוד מחקר מדעי/טכנולוגי אשר עלותו 10 מליון ₪ (כ-2.5 מיליון דולר) ומעלה.
ד. התשתית עומדת ברמה טכנולוגית-מחקרית מובילה ביחס לקיים בעולם המדעי.
מחקר המיפוי אמור לבנות את בסיס הידע והנתונים שיאפשר למדינת ישראל לבנות מפת דרכים לתכנון, שדרוג והקמה של תשתיות מחקר לאומיות. העבודה כללה שלושה נושאים עיקריים:
א. מיפוי תשתיות המחקר הקיימות בישראל. ב. הערכת צרכים עתידיים לתשתיות מחקר. ג. השוואת ישראל למדינות דומות בהקשר לתשתיות מחקר.
במסגרת המחקר, נסרקו תשתיות מחקר בהן מתבצעת פעילות מו"פ בכל קשת התחומים המדעיים והטכנולוגיים. לא נכללו במיפוי גופים ומוסדות בהם קיים ציוד ייחודי המשמש לביצוע מו"פ בטחוני, אלא אם הן משמשות גם את המו"פ האזרחי.
ממצאי המחקר סוכמו לדוח, העוסק במיפוי תשתיות המחקר הקיימות בישראל, הכולל שני פרקים: הפרק הראשון עוסק במיפוי תשתיות המחקר הקיימות בישראל ולהשלמת התמונה של תשתיות המחקר, שזמינות לחוקרים מישראל, עוסק הפרק השני בתשתיות מחקר בינלאומיות שהמדינה מממנת את השימוש בהן לחוקרים מישראל.

דו"ח נוסף עוסק בצרכים העתידיים להקמת תשתיות מחקר חדשות ולשדרוגים משמעותיים בתשתיות מחקר קיימות. הדו"ח כולל השוואה בין ישראל למספר מדינות, הדומות לה מבחינת הגודל ומבחינת הרמה הטכנולוגית, וכן כולל סיכום לגבי מערך המידע הממוחשב, שהוקם לצורך ריכוז ועיבוד של הנתונים שנאספו באמצעות שאלוני המחקר השונים, במהלך עבודה זו.

פרסומים תחת הנושא

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות