מדיניות פיתוח תשתיות תחבורה בישראל

המחקר התמקד בהכנת מסמך מדיניות המהווה יעוץ בנושא תוכנית אב לתחבורה בהתאם להסכם בין המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה ומוסד שמואל נאמן. מטרת העבודה היא סיוע בגיבוש מדיניות שתיקבע על ידי הממשלה בנושא פיתוח התחבורה היבשתית במדינת ישראל בתחום פיתוח כבישים ומסילות ברזל וההשלכות על גורמים כלכליים, חברתיים וסביבתיים.

המחקר עסק בשורה של נושאים מגוונים הכוללים, בין השאר: ניתוח פרמטרים מרכזיים של מערכת התחבורה הקיימת היום במדינת ישראל, ובמקביל בוחן המחקר מגמות תחבורתיות בעולם, בדגש על פתרונות מסילתיים. במידת האפשר, ההתייחסות הייתה בחלקה למדינות הדומות לישראל באספקטים שונים כגון: גודל, היקף אוכלוסיה, רמת מינוע גודש וכו'.  במקביל נעשה ניתוח של מצב התחבורה בישראל בהינתן תרחיש של עסקים כרגיל ובהינתן תרחיש של השקעה נרחבת בתשתיות תחבורה.

בין השאר הוצגו נתונים המצביעים על כך שישראל היא בין המדינות הצפופות ביותר בעולם במונחים של מספר מכוניות לק"מ כביש סלול. מסקנה זו בצרוף מגבלת השטח של מדינת ישראל והקשיים הפיסיים הכרוכים בהרחבה משמעותית של רשת הכבישים במדינה משליכה ישירות על  התכנון האסטרטגי  של מערכת התחבורה לשנים הבאות והנגזרות המתחייבות לתכנון המידי, ובעיקר על הצורך להעביר את הדגש למערכות הסעה המוניות ותחבורה מסילתית לגווניה השונים על חשבון השימוש ברכב הפרטי.

בהיבט אחר, המחקר בחן את ההשלכות ה"חיצוניות" של פיתוח מערכת מסילות ברזל והביא דוגמאות ותוצאות של מחקרים בנושאים אלו ממקומות אחרים בעולם ובמיוחד מהאיחוד האירופי. חלקו האחרון של המחקר נערך תוך כדי דיונים בישיבות הממשלה על תוכנית הפיתוח של התחבורה לשנתיים הקרובות ותרם לגיבוש ההחלטות שנתקבלו.

המחקר עסק גם בהשפעות הצפויות של חיבור יעיל בין הפריפריה למרכז על דפוסי מגורים ותעסוקה באזורים מרוחקים. בין השאר, התבקש המחקר להתייחסות ספציפית לנושא חיבור מסילתי של אילת ונמלה למרכז הארץ.

בהיבט אחר, המחקר עסק במתודולוגיה להערכת פרויקטי תחבורה לצד בחינה ושקלול של התועלת והעלויות של פרויקטים מסילתיים ברמות הקו הבודד וניתוח רשת מסילתית מלאה. במסגרת זו נערכו פגישות,  בהן השתתף גם פרופ' שלמה מי-טל ממוסד נאמן, עם צוות המועצה לתכנון כלכלי במשרד ראש הממשלה בראשות ראש המועצה ד"ר יוג'ין  קנדל.

פרסומים תחת הנושא

תגיות: כלכלה תשתיות
גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות