הכשרת כ"א ופיתוח הון אנושי בתחום הגנת הסייבר בישראל

מחקר זה הוזמן על ידי מטה הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה ובוצע במימון משותף של מטה הסייבר הלאומי ושל מוסד שמואל נאמן.

מטרת המחקר הייתה לתאר את מצב המחקר האקדמי וההון האנושי בתחום הגנת הסייבר, לנתח סוגיות מרכזיות הנחוצות לקביעת מדיניות, ולהניח את תשתית הנתונים והמדדים שתאפשר מדידה לאורך זמן, כמו גם את הערכת תפוקות פעילות המטה והשפעתן על צמיחת המחקר האקדמי והצרכים בתחום ההון האנושי.

במהלך השנה הגיש מוסד נאמן למטה הסייבר הלאומי דו"ח סופי ובו שני פרקים עיקריים: הפרק הראשון עוסק בתמונת המצב של ההון האנושי בתעשיית הגנת הסייבר בישראל. במסגרת פרק זה בוצעו ראיונות עם נציגי תעשיות בתחום הגנת הסייבר בישראל וכן הועברו שאלונים בקרב עובדים העוסקים בפיתוח פתרונות טכנולוגיים בתחום הגנת הסייבר. ראיונות ושאלונים אלו שפכו אור על צרכי התעשייה בתחום ההון האנושי, על מאפייני ההון האנושי הקיים ועל הפערים שביניהם.

הפרק השני עוסק במצב המחקר וההכשרה בתחום הגנת סייבר באקדמיה בישראל בשנים האחרונות ומכין תשתית שתאפשר להעריך את התפתחות המחקר האקדמי לאור פעילות מטה הסייבר בשנים הקרובות.

הנתונים לגבי המחקר האקדמי ולגבי צרכי התעשייה ומאפייני ההון האנושי בתחום הגנת הסייבר לא היו קיימים עד כה. הנתונים שנאספו במסגרת המחקר יסייעו למטה הסייבר הלאומי בגיבוש כיווני פעולה רצויים למטרת חיזוק המובילות הישראלית בסייבר, ע“י מיצוב האקדמיה הישראלית כמובילה בתחום וקידום תכניות להעצמת ההון האנושי.

פרסומים תחת הנושא

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות