מדדי התמחות ופיזור ענפיים לפעילויות מו"פ

ריכוז הפעילות המשקית במספר קטן של ענפים יכול להעיד על התמחות וניצול יתרונות יחסיים, אך גם מגביר את חשיפת המשק לסיכונים הנובעים מזעזועים טכנולוגיים וכלכליים. כדי לבחון היבטים אלה בישראל, עבודה ראשונית זו משווה את הפיזור הענפי של השקעות מו"פ, תפוקות ובקשות לרישום פטנטים בישראל למספר מדינות אחרות.

 

לצורך כך נבנה מסד נתונים בר-השוואה הכולל מידע על התפלגויות ענפיות של שעורי ההשקעה במו"פ ותרומתם של הענפים לתוצר העסקי על פני כ-20 שנים. נתוני בקשות לרישום פטנטים ב-USPTO עברו עיבוד המאפשר את ייחוסם לענפי שימוש כלכליים בהתאם למתאימון (concordance) שפותח לאחרונה עבור הארגון העולמי לקנין רוחני, (WIPO).  עיבוד זה מאפשר לנתח את הפטנטים, כמדד לתפוקה של חדשנות טכנולוגית לפי ענפים כלכליים, בנוסף לנתונים הענפיים על השקעות המו"פ  ותפוקות. מעבר לניתוח הנתונים הגולמיים, עבודה זו בוחנת גם מדדי פיזור המסכמים את הפרישה הענפית של הפעילות בתוך המדינות השונות כמו גם את ההבדלים ביניהן.

 

הממצאים מצביעים על דמיון רב בין ישראל למדינות ההשוואה בהתפלגות התפוקות על פני ענפים כלכליים. גם התפלגות רישום הפטנטים דומה, אך מראה התמקדות במשק הישראלי בתחומי ציוד אלקטרוניקה ואופטיקה, פרמקולוגיה, תכנות מחשבים וטכנולוגיה רפואית. בניגוד לדמיון במשתני התפוקה ורישום הפטנטים, ישראל שונה מאד בהתפלגות הענפית של השקעות מו"פ. היא מתאפיינת בריכוזיות גבוהה של השקעות מו"פ, הנובעת משעור חריג – הגבוה בעולם – של השקעות מו"פ בענף השרותים העסקיים.  עובדה זו באה לביטוי גם בהשוואה הבינלאומית של מדדי הריכוזיות בהשקעות מו"פ בהן ערך המדד בישראל הוא  הגבוה בקרב מדינות ההשוואה. סביר להניח שממצא זה מבטא בעיקר את נוהל הרישום החריג בו נקטה הלמ"ס ברישום מיזמים טכנולוגיים תחת ענף השרותים העסקיים (מחקר ופיתוח) ללא קשר לתחום הפעילות של המיזם, ושתיקון נוהל זה בהתאם למקובל בעולם יקטין את ההבדל המוצג בעבודה זו בהתפלגות הענפית של השקעות מו"פ בין ישראל לארצות אחרות.

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות