גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

כדאיות הצטרפות מדינת ישראל לאמנת HNS במסגרת IMO

מזמין מחקר זה היא רשות הספנות והנמלים, במשרד התחבורה מתוך מטרה לבחון כדאיות הצטרפות ישראל לאמנת HNS (Hazardous Noxious Substances). מטרת האמנה היא לפצות כספית נפגעים מנזקי דליפת כימיקלים, גז, תזקיקים ועוד הנובעים מתאונה ימית של כל סוגי האניות, למעט חומרים רדיואקטיביים ונזקי נפט גולמי המכוסים ע"י אמנה דומה אחרת (IOPC).

אמנת HNS ופרוטוקול מלטה מ-2010 אמורים להיות תקפים אחרי שיאושררו ע"י לפחות 12 מדינות אשר מייבאות יחד בהיקף מטענים שהוגדרו כמסוכנים על ידי הארגון הבינלאומי.

ארגון IMO International maritime organization (ארגון הימאים הבינלאומי), באמצעות החלטות שמקבלות מדינות החברות בו, הוא המקור לתקינה בינלאומית (אמנות, קודים וכד'), כך שהמדינה נדרשת לאשרר אמנות אליהן הצטרפה ו/או לבצע התאמות נדרשות במסגרת דיני הספנות והנמלים. ארגון ה IMO, פועל בין היתר, להגברת בטיחות השייט ולמניעת זיהום הים מכלי שיט.

המטלה הראשונה היא ליצור את בסיס הנתונים הנדרש בכדי לנתח את המרכיבים המרכזיים וניתוח כמות וסוג המטענים ביבוא הישראלי הרלוונטיים לאמנה. השלב הבא יתרכז באיתור ומיפוי הלקוחות הפוטנציאליים המרכזיים במדינה אשר אמורים לשאת בנטל הכספי של פעילות הקרן. המחקר נדרש למפות את המדינות אשר נמצאות בתהליך ההצטרפות והאשרור לאמנה.

 במקביל, לצורך אומדן פוטנציאל הנזק הסביבתי של החומרים הספציפיים המובילים אל ישראל וממנה ומיפוי אסונות אשר כללו שפיכת חומרים לים והנזקים הכרוכים בכך, יתבסס המחקר על פרסומים בינלאומיים, כגון מרכז Cedre  בצרפת וחברות ביטוח.

ניתוח הכדאיות הכלכלית של הצטרפות לאמנה אמור להתבסס בעיקרו על הערכת אומדן פוטנציאל הנזק האפשרי אל מול העלויות שיוטלו על יבואני החומרים המסוכנים במדינה. עם זאת, היות ואמנתHNS  טרם החלה לפעול ולאור העובדה שמספר קטן יחסית של מדינות נמצאות בהליך כניסה לאמנה, וגובה התשלום שיוטל על היבואנים הרלוונטיים של המטענים המסוכנים יקבע רק אחרי הפעלת האמנה בתאום עם מזמין המחקר, המסקנות וההמלצות עשויות להיות מנוגדות.

פרסומים תחת הנושא