שדרוג המערכת הכלכלית בצפון

באמצע שנת 2014 הונע מיזם המשותף למוסד שמואל נאמן ולמשרד הכלכלה, שמטרתו גיבוש תכנית לשיפור מהותי של המערכת הכלכלית בצפון ושינויה לכדי מערכת אחודה, צומחת וברת קיימא. במהלך שנת 2015 הושלם הפרויקט והוגש דו"ח מסכם הכולל ניתוח המצב הכלכלי והחברתי בצפון, והמלצות למימוש עוגנים תשתיתיים מחוללי שינוי ומנועי צמיחה לא ליניאריים. עקרונות התוכנית אושרו בממשלה ב-2015 ובשנת 2016 דנה הממשלה בכל הנושאים שהומלצו שהם בליווי ובתמיכת מוסד שמואל נאמן.

יעדי התכנית כפי שגובשו: צמיחת המערכת הכלכלית בצפון, הבאה לכדי שיפור מהותי במצב הסוציו-אקונומי של אוכלוסיות הצפון, קידום כלכלה משותפת של האוכלוסייה הערבית והיהודית בצפון, מימוש פוטנציאל האוכלוסייה הערבית כמנוף לצמיחה, שינוי מגמת ההגירה השלילית מהצפון ומשיכת אוכלוסייה חזקה.

במסגרת התכנית נותחו וגובשו, הערכת המצב הכלכלי והחברתי בצפון על ידי איסוף נתונים ומפגשים עם גורמים מובילים בצפון. לפי הניתוח של צוות הפרויקט גובשו המלצות למחוללי שינוי ומנועי צמיחה לא ליניאריים.

עוגנים תשתיתיים-מחוללי שינוי: העברת המשאו"ת של צה"ל צפונה, הרחבת נמל חיפה-נמל הצפון, הקמת שדה תעופה בין לאומי, ותחבורה- קידום ומינוף פרויקטי התחבורה בצפון כמנוף כלכלי וחברתי לכל המגזרים.

מנועי צמיחה: הקמה וקידום אשכול מדעי החיים בצפון, קידום אשכול תעשיית מים, קידום חדשנות ופריון בתעשייה הקלאסית בצפון, שילוב המגזר הערבי בכלכלת הצפון ככלכלה משותפת וכמנוע צמיחה, קידום תיירות וצליינות בצפון, פיתוח אוכלוסיית החרדים בצפון כקהילה יצרנית וקידום עסקים קטנים ובינוניים בצפון.

במהלך אפריל 2015 הושלמה הצעת תכנית לצפון הכוללת את מחוללי השינוי ומנועי הצמיחה לעיל והוגש דו"ח מסכם למשרד הכלכלה.

בסוף שנת 2016 התקבלו החלטות תומכות וכן הונח תקציב לחלק ממנועי הצמיחה שהומלצו ובהן: חלק מאשכול מדעי החיים בצפון, קידום חדשנות ופריון בתעשייה הקלאסית בצפון, חיזוק המגזר הערבי כמנוע צמיחה וקידום העסקים. מירב עוגני התשתית (מחוללי שינוי) שהומלצו כבר מבוצעים למשל: הרחבת נמל חיפה, מינוף הרחבת תשתית התחבורה והשלמתה, כאשר הקמת שדה התעופה הבין לאומי כבר אושרה אך מתעכבת בגין התנגדות התושבים והעברת המשאו"ת לצפון בתהליכי לימוד מפורט ע"י כל גורמי הממשלה הרלוונטיים.

חלק מההמלצות המערכתיות טרם מומשו ע"י החלטות הממשלה, כולל שילוב המגזר הערבי בכלכלת הצפון ככלכלה משותפת, פיתוח אוכלוסיית החרדים בצפון, כקהילה יצרנית והרחבת מדעי החיים בכל אזור הצפון.

במהלך 2016 תמך צוות ממוסד נאמן לתהליך שהוביל את אוניברסיטת חיפה בהנהגת נשיאה החדש, לגבש אסטרטגיה מאתגרת  הצפויה לחזק את צפון הארץ ואת העיר חיפה.

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות