גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

בחינה טכנו-כלכלית של מערכות פניאומטיות של פסולת

המשרד להגנת הסביבה מבקש לבחון את הכדאיות הסביבתית והכלכלית בהקמת מערכת פניאומטית לאיסוף פסולת בשכונות מגורים בבנייה רוויה. מערכות אלו נבדלות ממערך איסוף הפסולת הקונבנציונלי (מבוסס הפחים ומשאיות אשפה עירוניות) בצורך המופחת בעובדים, כלי רכב ודלק לאיסוף הפסולת. כלומר, חסכון בהוצאות שוטפות של מערך איסוף הפסולת. יתרה מכך, למערכת יתרון בכך שהשימוש בה חוסך בפליטת מזהמים ברחבי השכונה, מפגעי רעש, עומסי תנועה ואובדן זמן, היות והיא מפחיתה את השימוש ברכבי פינוי פסולת. כמו כן, המערכת מייתרת את הצורך בחדר אשפה ובכך מגדילה את השטח הציבורי של הבניין.

העבודה סוקרת טכנולוגיות שונות ואת החברות הפועלות בתחום בוחנת את הניסיון שנצבר בישראל בהקמת מערכות אלו, וכן מציגה ניתוח כלכלי מנקודת מבטם של כלל הגורמים המעורבים, לרבות הרשות המקומית והמשק כולו.

בחישוב כולל של העלויות מבחינת החברה המקימה והמתפעלת, הרשות המקומית אשר אחראית על פינוי הפסולת, קבלן הבנייה, הדיירים והמשק הישראלי בכללותו, מתקבל כי פרויקט כזה אינו מוסיף תועלת או עלות למשק.

המרוויח העיקרי הינו קבלן הבנייה הנהנה מעליית הפרמיה על הדירה (קיימת טענה הסוברת כי ניתן לנכס לעירייה חלק מפרמיה זו ע"י הטלת אגרות והיטלים על הפרויקט). עיקר העלות מושתת על הדיירים וערך התועלת שהם מקבלים נמוך יותר.

המלצות המדיניות הנגזרות מעבודה זו: בפרויקט מסוג זה, ובמיוחד כיוון שמדובר בסַפָּק שהוא מונופול, אין מקום להתערבות ממשלה בדמות סבסוד הון אשר יתגלגל לגורמים המרוויחים ממילא; יש חשיבות רבה לביצוע של ההקמה באופן אופטימאלי על מנת לבחון את המשמעות הכלכלית והסביבתית לרשות המקומית.