גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

גורמי הצלחה וכישלון של חברות מובילות בישראל

מטרת המחקר, לסקור את התעשייה הישראלית מאז קום המדינה ועד היום, במטרה להפיק לקחים מהניסיון שהצטבר ולנסות להגיע להבנות והמלצות לעתיד.

לצורך המחקר נבחרו 25 חברות מתשעה ענפי תעשייה אשר פעילותם לאורך זמן מייצגת את התנהלות התעשייה המקומית. הפוקוס הוא על זיהוי גורמים להצלחה וכישלון בדיעבד, ובתוך כך, הפקת לקחים ומציאת רעיונות והמלצות להמשך. לצורך המחקר נבחנת שרידותם של חברות אשר היה להן מקום מרכזי בתעשייה המקומית. איסוף מידע ממגוון מקורות כתובים אודות החברות, מאפשר קבלת הערכה ראשונית אובייקטיבית של ביצועי החברות, ומאפשר אבחון התנהלותן לאורך זמן. לצורך העמקת המחקר, נפגש צוות המחקר עם מגוון מנהלים ואנשי מפתח מתקופות שונות לאורך חיי החברות שנבחרו והתחקות אחר התנהלותן.  כמובן שגורם הזמן וזווית הראיה הסובייקטיבית של המרואיין משפיעים על אופי המידע המתקבל בדרך זו. אולם תשאול מגוון אנשי המפתח בתוספת היתרונות הנלווים להתבוננות ממרחק הזמן. לצורך המחקר נבחנו חמש תקופות:

התקופה

מאפייני התקופה

1950-1967

התהוותה והתגבשותה של כלכלת המדינה.

1968-1973

האופוריה שלאחר מלחמת ששת הימים.

1974-1985

התמודדות עם השלכות מלחמת יום הכיפורים והמהפך הפוליטי.

1986-1996

יציאה מהמשבר של שנות ה-80 וכניסה לעידן ה- Hi-Tech.

1997-2016

השתלבות התעשייה המקומית בכלכלה הגלובלית.

כל אחת מהתקופות שנבחרו מייצגת תנאים כלכליים ייחודיים אשר באופן טבעי יש להם השפעה על הסביבה העסקית בה פעלו החברות ומכאן על האופן בו הן התנהלו וההשלכות הנובעות על "מיצובן העסקי". העבודה אמורה להסתיים בשנת 2017.

פרסומים תחת הנושא