Prime - Euro CV

פרויקט Euro-CV הינו חלק מפעילותה של רשת המצוינות PRIME, הפועלת במסגרת התכנית השישית של האיחוד האירופאי. לפרויקט שותפים מוסדות אקדמיים ומרכזי מחקר ממדינות אירופאיות ספרד, פורטוגל, נורבגיה, צרפת שוויץ וישראל (שמיוצגת ע"י צוות מוסד שמואל נאמן).

מטרות הפרויקט:

• לבדוק את יעילות השימוש בקורות החיים ככלי להערכת הניידות והתפוקה של אנשי מחקר. לצורך כך תוצג סקירה ואפיון של מספר מאגרי קורות חיים נבחרים.

• שימוש באינדיקטורים שפותחו בהסתמך על קורות החיים כדי לאפיין את דפוסי הניידות של אנשי מחקר ולהעריך את השפעת הניידות על הקריירה ועל התפוקה המדעית שלהם.

במסגרת הפרויקט השתתף מוסד שמואל נאמן בהערכה של המתודולוגיה המוצעת במחקר של שימוש במאגרי קורות החיים מבחינת היקף הכיסוי, הגישה לנתונים, איכות הנתונים, נקודות החוזק והמגבלות הקיימות בשימוש בנתונים ממאגרי קורות חיים.
מצגת הכוללת סקירה של מאגרי קורות חיים בישראל הוצגה במהלך סדנא שנערכה בחודש מאי 2008 באוסלו במסגרת כנס "אינדיקאטורים של מדע וטכנולוגיה" שאורגן על ידי PRIME.

פרסומים תחת הנושא

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות