גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

הכנת תחשיב לגביית אגרת פסולת עסקית

מחקר זה נעשה עבור עיריית טירת הכרמל. הפסולת העירונית והמסחרית בישראל נאמדת בכ-4.8  מיליון טון פסולת בשנה, מתוכם רק כ 20%מועבר למחזור, והשאר מופנה להטמנה. ההוצאה על הטיפול בפסולת מהווה בין 4% ל-8% מסך התקציב של הרשויות המקומיות בישראל. בשנים 2004-2014 הוכפלה ההוצאה של הרשויות המקומיות לטיפול בפסולת (ליותר מ- 4 מיליארד ₪ לשנה) וזאת בשל העלייה ההדרגתית בהיטל ההטמנה, התייקרות מחירי הדלק והגידול ההדרגתי במרחקי השינוע (עקב התרחקות אתרי ההטמנה).

חלק ניכר מהרשויות המקומיות בישראל נוהגות לספק שירותי פינוי פסולת לעסקים בשטחן.

פסולת עסקית, בניגוד לפסולת הביתית, היא לרוב פסולת נקייה יותר וניתן לחייב את בעלי העסקים להפרידה במקור. מעבר לכמויות הפסולת הניכרות שיופנו למחזור, והחיסכון בהטמנתן, נראה כי ההפרדה במקור במגזר העסקי כרוכה ביתרונות נוספים, כגון, הפחתה בהשקעה הכספית הנדרשת לצורך יישום ההפרדה, הן מצד הממשלה והן מצד השלטון המקומי; הקניית ודאות למתקני הקצה והגברת כדאיותם; עידוד רשויות שלא מפרידות במשקי הבית להיכנס לתהליך ההפרדה במסלול פשוט יותר וקל יותר ליישום. רשויות שכבר מפרידות תוכלנה להרחיב ולשפר את ההפרדה באמצעות התבססות על המערך הקיים.

בעבודה זו נערך תחשיב לגביית פסולת עסקית, במטרה לייצר מנגנון שוויוני פשוט ליישום, אך יעיל, הכולל הן את עקרון "המזהם משלם" והן את עקרון "פשט המס" והימנעות מאפליה. המנגנון ייבנה בצורה כזו שייתן מענה לקצב ייצור הפסולת הממוצע כמו גם לימי שיא בייצור הפסולת. חוות הדעת הגדירה את הרציונל, עקרונות החישוב ואופן הפעלת המנגנון.

פרסומים תחת הנושא