מדיניות לאומית לטיפול בפסולת האריזות בישראל

העבודה נעשתה בהזמנת המשרד להגנת הסביבה.

מטרת העבודה היתה בחינת חלופות חקיקה והמלצה על המתווה המועדף בישראל לטיפול בפסולת אריזות.

העבודה כוללת הגדרה של סוגי האריזות, הערכת כמות פסולת האריזות המיוצרת בישראל, סקר מדיניות טיפול באריזות במדינות אירופה ובמדינות נוספות, ודיון בסוגיות הליבה של חלופות הטיפול בפסולת אריזות בישראל, לרבות הערכה כלכלית של העלויות והתועלות מיישום ומתכונת החקיקה הנדרשת.

העבודה נעשתה בשיתוף פעולה עם בעלי ענין רבים, לרבות משרדים ממשלתיים רלוונטיים (משרד האוצר, משרד התמ"ת, משרד הפנים), התאחדות התעשיינים, איגוד לשכות המסחר, הרשות להגבלים עיסקיים, מרכז השלטון המקומי, ארגונים לא-ממשלתיים ועוד.

החוק, המבוסס במידה רבה על העבודה שנעשתה, אושר סופית ופורסם ברשומות בספר החוקים של מדינת ישראל ביום 31/1/2011.

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות