גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

הכנת תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה

זהו פרויקט במימון משותף של המשרד להגנת הסביבה ושל מוסד שמואל נאמן.

במהלך שנת 2010, ליוה צוות האנרגיה והסביבה במוסד שמואל נאמן את עבודתה של ועדת מנכ"לים בינמשרדית להפחתת פליטות גזי חממה, בראשות מנכ"ל משרד האוצר, מר חיים שני. ועדת המנכ"לים מונתה מכֹח החלטת ממשלה 1504 ממרץ 2010 לגבש תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה, במטרה להפחית את הפליטות ב-20% עד שנת 2020, ביחס לתרחיש עסקים כרגיל.

במסגרת עבודת הוועדה פעלו שלושה צוותי משנה – צוות בנייה ירוקה, צוות התייעלות אנרגטית וצוות תחבורה. צוות האנרגיה והסביבה ריכז את פעילויות צוותי המשנה – לרבות ביצוע סקר ספרות מקיף, ליווי וייעוץ מקצועיים לפגישות הצוותים, הערכה כלכלית של העלויות והתועלות הנגזרות מהתכנית, וכתיבת דו"חות הסיכום של צוותי המשנה.

בסוף חודש נובמבר 2010, לקראת ועידת האקלים בקנקון, התקבלה בממשלה החלטה לאמץ את דו"ח ועדת ההיגוי בתקציב של 2.2 מיליארד ש"ח לשנים 2011-2020.

במסגרת הכנת התכנית הלאומית, בוצעה עבודה כלכלית על ידי ד"ר רוסלנה פלטניק וילנה פייטלסון מהמרכז לחקר משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה.

מטרת העבודה היתה לבחון את העלויות הכלל-משקיות כתוצאה מאימוץ מדיניות להפחתת פליטות של גזי חממה. סוגיות אלו נבדקו במסגרת ניתוח כלכלי כולל של המשק הישראלי, בעזרת מודל ממוחשב, המניב הערכה כמותית של השינוי במחירים ובכמויות, וכן בעלויות במערכת הכלכלית לאחר יישום מדיניות להפחתת פליטות של גזי חממה. המודל לוקח בחשבון בצורה מפורשת את הקשרים בין ענפי המשק השונים ובינם לבין התצרוכת הפרטית, הממשלתית, השקעות, וסחר חוץ.

במסגרת עבודת הועדה, התכנסו נציגים שונים מתחום ההתיעלות האנרגטית, על מנת להציג בפני הועדה חסמים והישגים בתחום ההתיעלות. בין היתר, הציג בפני הועדה מר איציק רומנו, מהנדס החשמל הראשי של הטכניון, את הישגי תכנית ההתיעלות האנרגטית המיושמת בשנים האחרונות בטכניון.

פרסומים תחת הנושא