גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

תכנית אב לאנרגיה

צוות הסביבה והאנרגיה של מוסד שמואל נאמן נמנה על צוות היועצים של חברת תהל, שבשנת 2011 זכתה במכרז להקמת תוכנית אב למשק האנרגיה.

תפקידו של הצוות הוא לבחון את ההשלכות הסביבתיות במסגרת תרחישי האנרגיה האפשריים בישראל, וכן דרכי פעולה אשר יקטינו את העלויות הכלכליות והסביבתיות למשק הישראלי. במסגרת תוכנית האב, צוות איכות הסביבה בוחן את הפרמטרים הסביבתיים אשר מושפעים ויושפעו ממשק האנרגיה, כגון: ייצור חשמל - סקירת עלויות נזקים סביבתיים, כמו גם תועלות מתחנות כח שונות ועריכת השוואה סביבתית-כלכלית בין  מקורות אנרגיה שונים לייצור חשמל; התייעלות אנרגטית והשלכותיה הסביבתיות;  ניהול והסטת ביקושים; אנרגיה מתחדשת; תחבורה; שימושי אנרגיה בתעשייה - התייעלות בתחום הביקושים לאנרגיה בתעשייה, שימוש במקורות מתחדשים (לרבות חימום מים סולארי בתעשייה) ובתחליפי נפט, ייבחנו בתוכניות הפעולה לאור עלויותיהם ותועלתם הסביבתית.

בשנת 2014 הוגשה התוכנית לשר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. התוכנית כוללת כלים לפיתוח וניהול משק האנרגיה בשנים 2030 , 2050 ; הכלים לעדכון התוכנית כוללים מערכת מודלים, שפותחה, נבחנה ואומתה, לחיזוי ייצור וביקוש לחשמל, גז טבעי ודלקים ומידע לבחינה ותמיכה בהחלטות מדיניות. התוצרים סוכמו בחמישה כרכים ותקליטור.

פרסומים תחת הנושא