גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

שילוב תחליפי נפט מבוססי פסולת במערך התחבורה בישראל

מחקר זה בוצע במסגרת החלטת ממשלה משנת 2011 בדבר הפעלת תכנית לאומית להפחתת התלות העולמית בנפט, ובהמשך להחלטת ממשלה נוספת משנת 2013 בנושא הפחתת התלות הישראלית בנפט לתחבורה. המחקר הוגש למשרד להגנת סביבה ולמשרד האנרגיה והמים.

מטרת המחקר הינה בחינת מידת ההתכנות של השימוש בפסולת – שהינה משאב מתחדש – לשם הפקת דלקים למערך התחבורה בישראל, אשר ביכולתם להוות תחליף לדלקים מבוססי נפט. במסגרת המחקר נבחנו מגוון רחב של טכנולוגיות ותהליכים להפקתם של סוגים שונים של דלקים חליפיים, בהיבטי הטכנולוגיה, אנרגיה, רגולציה, כלכליות, וסביבה.

המסקנות המרכזיות העולות מהמחקר הן שמרבית הטכנולוגיות הזמינות כיום לצורך הפקת דלקים מפסולות אינן נמצאות כיום בשימוש מסחרי בהיקף רחב, שכן היישום הוא בעיקר השבה לחשמל ו/או חום. מן הממצאים עולה כי היצע הפסולות הזמין לשימוש בטכנולוגיית הגזיפיקציה (ממנה ניתן לדוגמא להפיק מתנול או אתנול) יכול לספק בין 260 ל-404 אלף שווה ערך טון נפט- שעט"ן (תחת תרחיש ההקצאה המקסימלי), או לחליפין, בין 138 ל-194 אלף שעט"ן לאחר הטמעת מדיניות המשרד להגנת הסביבה. הפניית הפסולות להפקת מתנול עשויה לייצר את כמות האנרגיה המקסימלית, בשיעור אשר המהווה כ-7% מכלל הביקוש לדלקים לתחבורה (שעמד בשנת 2013 על כ-5.789 מיליון שעט"ן). בדיקות הרגישות העלו כי קיימת רגישות גבוהה לעלות שדרוג הסינגז (אשר נדרש לייצור דלקים באיכות גבוהה לתחבורה). כמו כן, מחיר הכניסה לפסולת שישווה את עלות ייצור מתנול מפסולת לזה המופק מגז טבעי (0.98 ₪ לליטר) הינו 460 ₪ לטון פסולת עירונית מוצקה. אפשרות נוספת שנבחנה היא הפקת ביומתאן מפסולת ע"י עיכול אנאירובי של הזרם האורגני הרקבובי המצוי בזרם הפסולת הביתית (המופרד והמעורב)  ופרש בע"ח; עבור המצב המיטבי שנבחן, במחיר כניסה של 170 ₪ לטון פסולת הפער בין עלות ייצור הגז מגז טבעי לעומת יצורו מביומסה הינו 57%, לרעת חלופה זו (עבור יתר המצבים שנבחנו הפער גדול אף יותר). כלומר, לא קיימת כדאיות כלכלית להפוך חומר אורגני לגז טבעי דחוס לתחבורה.