כביש 6- לקחים מן העבר ומסקנות לעתיד

 

 

15-5-06, אולם בטלר, מוסד ש. נאמן, הטכניון

יום עיון זה בוחן במבט לאחור ומנסה לתת תשובות למספר שאלות, תוך בחינת מערכת התחבורה בישראל בעתיד.

האם המאבק, על היבטיו השונים, הוא הצלחה או כשלון? אילו לקחים ניתן להפיק ממנו?

מה נלמד מהתנהלות חברת חוצה ישראל? האם בעקבות המהלכים הציבוריים נקבעו סטנדרטים חדשים ומשופרים לכבישים בארץ? האם העימות הוביל לשינויים בתכנון הסביבתי של הכביש?

האם הכביש כיום מתאים/ סותר/ מעכב/ מקדם חלופות תחבורתיות? האם הכביש מעודד פרבור ? האם הכביש מנגיש את הצפון והדרום למרכז המדינה? האם השתנתה החשיבה התחבורתית בעקבות הקונפליקט שהתגלה וסלילת הכביש?

9:00 פתיחה וברכות

פרופ' נדב לירון, מנהל מוסד שמואל נאמן

פרופ' מרדכי שכטר, ראש החוג לניהול משאבי טבע וסביבה, אוניברסיטת חיפה

 

 

9:30-11:30 מושב ראשון: הרקע להחלטות ולמאבק - סקירת העבר ומסקנות לעתיד

יו"ר המושב: ד"ר אופירה אילון, אוניברסיטת חיפה ומוסד שמואל נאמן

ראובן לב און, חב' כביש חוצה ישראל- ארגון, תכנון ובצוע תוך הערכות לסוגיות סביבתיות וציבוריות- מצגת

מיכל מייזליש- תיעוד המאבק בכביש 6 ומסקנות אפשריות לעתיד - מצגת

אריק טפיירו, החברה להגנת הטבע- כביש 6, קונפליקטים לאורכו ולרוחבו - מצגת 

 

12:00-14:00 מושב שני: היבטים תכנוניים וסביבתיים של הכביש

יו"ר המושב: פרופ' בוריס פורטנוב, אוניברסיטת חיפה

ניר אנגרט, רשות הטבע והגנים- היבטים תכנוניים ומזעור נזקי הכביש - מצגת

ד"ר אסנת ארנון, תופ אקוסטיקה – מניעת רעש בכביש 6 - מצגת

ד"ר רון פרומקין, יועץ אקולוגי - היבטים אקולוגיים בתכנון כביש 6 ברמת מנשה - מצגת

אפרים שלאין, חבר צוות מלווה לתמ"א 31 א, המשרד לאיכות הסביבה –מעז יצא ירוק - מצגת

ד"ר יודן רופא, המכונים לחקר המדבר ע"ש י. בלאושטיין- השפעת דרכים ראשיות על המרחב האיזורי והפרבור - מצגת

 

14:30-16:00 פנל: המאבק הציבורי- האם ואיך היה אפשר לנהלו אחרת

יו"ר המושב: פרופ' מרדכי שכטר, אוניברסיטת חיפה

פרופ' אורי מרינוב, אוניברסיטת חיפה- האם בכלל נדרש המאבק הציבורי? - מצגת

אריה שרון, ראש מ.א אלונה- מאבק מ. א. אלונה בתוואי הכביש. כיצד ניתן למזער נזקים ע"י הדברות.

רן חקלאי, יועץ כלכלי לנציבות הדורות הבאים- האם הנושא הכלכלי מהווה גורם אפקטיבי במאבק ציבורי - משמעויות והערכות לעתיד. - מצגת

ד"ר אריאלה ורנסקי, הטכניון- כולם מפסידים, כולם מרוויחים ומה שביניהם. האומנם שינוי פרדיגמה, או עוד אחיזת עיניים

פרופ' דוד מהלאל, הטכניון- שינוי התפיסה התחבורתית בעקבות המאבק הציבורי וסלילת הכביש.

יעל כהן פארן, מנכ"ל מגמה ירוקה- המאבק הציבורי נגד הכביש והשפעתו על התנועה הסביבתית, הפעילות בנושא הסביבה ועל המודעות לנושאים סביבתיים בישראל

ראובן לב און, חב' כביש חוצה ישראל- הפקת לקחים ומסקנות לעתיד.- מצגת

פיתוח ושיקום נוף בכביש 6 - תמר דראל-פוספלד (זוכת פרס קרוון לשנת 2006 על פעילות זו)

רטרוספקטיבה על התכנון וההקמה של כביש 6 - ד"ר יעקב גארב

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות