פסולת וכימיקלים ביתיים מסוכנים - המלצות לנהלים ומדיניות ליישום בישראל

נושא הכימיקלים והפסולת המסוכנים הביתיים, היו הנושאים המרכזיים שליוו את דוח סדרי עדיפות לאומית של מוסד שמואל נאמן. מסתבר שכימיקלים ופסולות אינם מטופלים כראוי מבחינה מוסדית ומערכתית בכל הקשור לתחום הסביבה. את המסמך המסכם הכינה ד"ר דבי מיר וממנו ניתן ללמוד על חזית הידע והפעילות העולמית הקיימת כיום במדינות המפותחות. בנוסף, מכיל המסמך המלצות ליישום בישראל. המסמך חושף את הסכנות הסביבתיות והבריאותיות הקשורות לרכישה, שימוש וסילוק כימיקלים ביתיים מסוכנים וכן את הפסולות הביתיות המסוכנות. מסמך הרקע הופץ למשתתפי סדנת מומחים שנערכה במוסד שמואל נאמן. הממצאים והמסקנות הוגשו כמסמך סדרי העדיפות הלאומית לשנת 2012.

פרסומים תחת הנושא

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות