גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

רישום פליטות גזי חממה בישראל

שינויי אקלים גלובליים זוכים לתשומת לב עולמית בגלל ההשלכות הסביבתיות, הכלכליות והחברתיות שיש להם על העולם המפותח והמתפתח.

ממשלת ישראל מודעת לחשיבות הפעילות בתחום הפחתת פליטות גזי החממה (למרות היעדר מחויבות רשמית בינלאומית על ישראל בתחום זה, בשלב הנוכחי, והקפאת התוכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה) והיא פועלת בהתאם. לפיכך, בשנת 2010 החל פרויקט וולונטרי לרישום פליטות גזי חממה בישראל. הפרויקט מתבצע בשיתוף המשרד להגנת הסביבה והוא מיועד לגופים תעשייתיים, מסחריים, פיננסיים ואחרים.

בשנת 2015 (המדווחת בשנת 2016) דיווחו 51 ארגונים ממגוון רחב של מגזרים במשק על הפליטות שלהם. סך הפליטות מהווה כ-58% מסך הפליטות במשק הישראלי. תהליך עיצוב הנהלים והשיטות למערך בישראל, וכן התמיכה והמעקב אחר הדיווחים מבוצעים על ידי צוותי הסביבה והאנרגיה של מוסד שמואל נאמן בטכניון, המשרד להגנת הסביבה ובעלי העניין.

עדכונים שבוצעו במערך הדיווח ב-2015: עדכון מקדמי פליטה חדשים לייצור חשמל, עדכון פליטות גז"ח מציי רכב כבד, סקר חברות והנחיות לגבי שינויים בתדירות האימותים, השפעת חדירת יצרני חשמל פרטיים (יח"פים) על מקדם הפליטה הארצי במכלול 2.

בין השנים 2014 – 2015 עלה מספר החברות הצורכות חשמל מיחפ"ים מ-10 ל-17 בהתאמה. כשליש מהחברות המדווחות צורכות עתה חשמל מיחפ"ים, היצרנים הפרטיים משתמשים לרוב בטורבינות גז או בקוגנרציה.

במסגרת העבודה נערכו 3 סדנאות: דיווח פליטות גז"ח מציי רכב כבד, מפגש חברות שנתי לסיכום נתוני 2015, מגמות בדיווחי פליטות גז"ח.

מערך הדיווח משמש כלי בידי החברות עצמן למיקוד הפעילות הנדרשת מבחינתן לצמצום פליטות. פעילות זו מביאה, בסופו של דבר, להתייעלות אנרגטית ולחסכון כספי הארגון.

סרטון הדרכה להכנת קבצי דיווח וחישוב פליטות גז חממה:

פרסומים תחת הנושא