גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

תעופה ירוקה

רשות התעופה האזרחית במשרד התחבורה  פנתה למוסד שמואל נאמן בטכניון בבקשה להכין עבורה סקר ספרות ראשוני בנושא "תעופה ירוקה" וחתמה הסכם עם מוסד נאמן לביצוע העבודה.

 מטרת העבודה:

  • ביצוע סקר ספרות שיאתר את הנושאים הרלוונטיים הנידונים והנחקרים בתחום המוגדר כ"תעופה ירוקה" בעולם ויסווג אותם על פי תחומים.
  • לאחר השלמת הסקר וניתוח הממצאים, הנושאים העשויים להיות רלוונטיים למדינת ישראל.     

בשלב הראשון של העבודה נסרק מספר גדול של עבודות, מחקרים ופרסומים בקשת רחבה של תחומים הנכללים במסגרת ההגדרה של Green Aviation”". לאחר ניתוח החומר, נערך מיון שכלל ארבעה עשר נושאים מרכזיים. לאור המגוון הגדול והתחום הרחב של הנושאים, נקבע בתאום עם נציגי רשות התעופה בישראל להתרכז במסגרת סקר הספרות הראשוני בנושאים בעלי רלוונטיות מיוחדת למדינת ישראל כדלקמן:

  • מדיניות תעופה ירוקה בארצות נבחרות. הכוונה להעשיר את המידע על ההתייחסות הבינלאומית לנושא, עם דגש במיוחד על ארצות הברית, האיחוד האירופי וארגון ICAO, מלווים בתקצירים והפניות לארגונים המרכזיים של כל אחד מהתחומים המודגשים. לאחר דיון, סוכם שנושא מדיניות ה"תעופה הירוקה" בישראל לא ייכלל במסגרת הסקר וההתרכזות תהיה בהיבט הבינלאומי בלבד.
  • הטיפול בנושא תכנון, פיתוח, תפעול ואחזקה של מתקני שדות התעופה (Green Airports) והמדיניות הסביבתית בהם, יותר מכל נושא אחר, הם בשליטת הגורמים האחראיים במדינת ישראל. הסקירה התייחסה לשלושה מוקדים מרכזיים: א. תקנות, מדיניות ורגולציה. ב. איכות הסביבה – אוויר, קרקע ומים. ג. שדות תעופה נבחרים – מקרי בוחן. הנושאים אליהם קיימת התייחסות בסקר הספרותי בתחום זה כוללים מגוון נושאים, בין השאר: איכות האוויר, רעש, אנרגיה, תחזוקה, הטיפול באשפה, מים ושופכין, ועוד. נושא המדיניות טופל  בשלוש רמות שונות: בינלאומית (בעיקר בתחום גזי חממה), ברמה הלאומית וכן מוצגים מסמכים הנוגעים לרמת שדות תעופה ספציפיים באירופה, ארה"ב, קנדה ויפן.
  •  כמו כן, קיימת התייחסות מצומצמת בהקשר בנושא בעל חשיבות מיוחדת לישראל שיש במסגרת תחום "התעופה הירוקה" הנובע מהשילוב האינטנסיבי בין תעופה אזרחית ותעופה צבאית בישראל. כמו כן התייחסות לנושא הציפורים והסכנות לתעופה.

בכל אחד מהנושאים לעיל הובאו תקצירים של מבחר מסמכים ומאמרים עדכניים המלווים במראי מקום ורשימה ביבליוגרפית נרחבת של מקורות ואתרים המאפשרים הכרות רחבה יותר עם הנושאים הנידונים.

הממצאים העיקריים של העבודה הוצגו במפגש עם מנכ"ל רשות שדות התעופה האזרחית וממלאי תפקידים בכירים. לאחר דיון וסיכומים פורסמה העבודה במסגרת מוסד שמואל נאמן בדצמבר 2011.