גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

בחינת גובה היטל ההטמנה בישראל

היטל הטמנה הינו כלי רגולטורי אשר מסייע להשוות את עלות ההטמנה לעלות של טיפול בפסולת בחלופות טכנולוגיות שונות, שהן ידידותיות יותר לסביבה, אך גם יקרות יותר מחלופת ההטמנה.

היטל ההטמנה נגבה בישראל מאז 2007 והמשרד להגנת הסביבה בוחן את גובה ההיטל הרצוי לקידום טיפול בר קיימא בפסולת בישראל. עבודה זו, שנעשתה לבקשת המשרד להגנת הסביבה, בוחנת את מדיניות הטלת היטל ההטמנה בעולם, ואת העלויות החיצוניות שבהטמנת פסולת בעולם ובישראל.

בהתבסס על הסקירה הבינלאומית ועל אומדן העלויות החיצוניות, גובשה המלצה לעדכון גובה וסוגי היטלי ההטמנה שיש לאמץ בישראל. כמו כן, על מנת להשלים את המהלך וליצור תמריץ לביסוס טכנולוגיות למיחזור והשבה של פסולת, יש צורך ביצירת מעטפת מדיניות משלימה. מעטפת זו כוללת קידום תקנות "פריק ביולוגית" ואיסור הטמנת פסולת אורגנית שלא עברה ייצוב; הגברת הפיקוח על השלכת פסולת פיראטית והטלת קנסות כבדים למפרים; פיקוח הדוק על העברת הפסולות להטמנה על פי הקטגוריות המוצעות; הפניית התקבולים מההיטל לתמיכה בטכנולוגיות (עד אשר הכלכליות שלהן תתבסס); סיוע לרשויות המקומיות בפעולות ההפרדה, החינוך וההסברה.

העבודה ממליצה כי מדיניות המשרד להגנת הסביבה תהא דינאמית ומותאמת להתפתחויות בתחום הפסולת במשק, תוך רגישות לכשלי השוק.

פרסומים תחת הנושא

תגיות: סביבה