מחקר להערכת התוכנית "סיוע במימון שכר העולים - קידום העסקה" של המשרד לקליטת העלייה

התוכנית "סיוע במימון שכר העולים - קידום העסקה" הינה אחת התוכניות שמפעיל משרד הקליטה לשילוב עולים בשוק העבודה. המחקר הנוכחי, להערכת התוכנית, הוזמן על-ידי אגף התעסוקה של משרד הקליטה. המחקר נועד לבחון את מכלול הגורמים המשפיעים על הישארותו של העולה בעבודה לאחר תום תקופת הסיוע: פרופיל העולה, ניסיון תעסוקתי, הקשר של העולה עם משרד הקליטה ומאפייני מקומות התעסוקה. מטרות המחקר המרכזיות היו: לזהות את הגורמים המשפיעים על תעסוקת העולים לאחר תום תקופת המימון ולאורך זמן, לבחון את ההשפעה של הפעלת התוכנית על העסקתם של עולים חדשים ולגבש המלצות עבור המשך הפעלת התוכנית.

המסגרת המתודולוגית של המחקר כללה סקר עמדות בקרב 651 עולים חדשים שהשתתפו בתוכנית בשנים 2008-2006 וסקר עמדות בקרב 181 מעסיקים, שקיבלו סיוע ממשרד הקליטה, במימון העסקתם של העולים בשנים אלה. ביצענו ראיונות עם ממוני תעסוקה מחוזיים, עולים ומעסיקים. סך הכל ענו לשאלון שלנו  154 עולים המהווים 24% מאוכלוסיית המחקר של העולים ו-76 מעסיקים המהווים 42% מאוכלוסיית המחקר של המעסיקים. במקביל ערכנו סקר טלפוני לברור מצב התעסוקה העכשווי של העולים בזמן ביצוע המחקר.

המטרה המרכזית של התוכנית הינה לשפר את מצב התעסוקה של העולים. ממצאי המחקר מצביעים על השגת מטרה זו. לפחות 56% מכלל העולים שהשתתפו בתוכנית בשנים 2006-2008 עובדים ב-2009/10. השוואה בין מצב התעסוקה של העולים לפני ואחרי השתתפותם בתוכנית הסיוע שימשה לצורך הערכת השינוי שחל במצבם התעסוקתי תוך שימוש בשלוש רמות: חלה הרעה במצב התעסוקה של העולים עם הזמן, מצב התעסוקה שלהם נותר ללא שינוי או מצב התעסוקה שלהם השתפר. על מנת להיות משויך לקבוצה- ששיפרה את מצב התעסוקה, על העולה היה להראות שיפור בלפחות אחת משתי הקטגוריות: מצב התעסוקה ו/או התאמת העבודה לכישוריו. מיתוך 126 עולים, שענו לשאלון ויש לגביהם נתונים אלה, 49% שיפרו את מצב התעסוקה שלהם לאחר השתתפותם בתוכנית בהשוואה למצבם לפני התוכנית, 42% שמרו על מצב התעסוקה שהיה להם לפני השתתפותם בתוכנית ו-9%  מצבם התעסוקתי הורע. 54% מהעולים הביעו שביעות רצון בינונית עד רבה מאוד מהשתתפותם בתוכנית. 74% מהעולים הביעו שביעות רצון במידה בינונית עד רבה מאוד ממקום העבודה בו עבדו.
על בסיס המימצאים גובשו מסקנות והמלצות, המספקות למנהלי התוכנית, תמונה מקיפה לגבי חוות הדעת של העולים והמעסיקים על התוכנית והגורמים שיכולים להשפיע על הצלחתה בשיפור מצב התעסוקה של העולים בישראל.

פרסומים תחת הנושא

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות