התפתחותה של תרבות עבודה גלובלית בחברות רב-לאומיות: גורמים והשלכות התנהגותיות

חברות רב-לאומיות הינן שחקן מרכזי בסביבת העבודה הגלובלית (Bartlett & Ghoshal, 1994). חברות אלו חוות את הצורך ליצור ערכים ונורמות התנהגות המתבטאים בתרבות ארגונית משותפת של החברה הגלובלית, מעבר לגבולות של תרבויות המוצא של העובדים, ובמקביל, לכבד ערכים ומנהגים מקומיים של חברות הבת שלהם (Reade, 2001). ברמת הפרט, יחידים העובדים בחברות גלובליות מגלים כי בנוסף לזהות החברתית הקיימת, עם הקבוצה התרבותית ממנה באו, מתפתחת זהות חדשה, עם הקבוצה החברתית הגלובלית בתוכה הם עובדים.
לשני המושגים של תרבות עבודה גלובלית ושל זהות גלובלית לא היו עד למחקר הנוכחי מדדים קיימים והם כמעט ולא נחקרו.
מטרות המחקר הן:
1.  הגדרה ומדידה של המושג  "תרבות עבודה גלובלית" של חברות רב-לאומיות.
2.  הערכת המידה בה עובדים בחברות רב-לאומיות בסניפים שונים, מחזיקים באותם ערכי עבודה גלובליים, ומסכימים על חשיבותם.
3.  זיהוי הגורמים המשפיעים על החשיבות המיוחסת לערכי עבודה גלובליים. גורמים אלו כוללים
      - מעורבות בפעילויות גלובליות בעבודה 
      - תרבות לאומית 
      - זהות גלובלית
במחקר השתתפו 392 מנהלים ועובדים מארבע חברות בת של חברה רב לאומית אחת (ישראל, איטליה, סינגפור, ודרום קוריאה), ובמסגרתו פותחו מדדים חדשים עבור המושגים של תרבות עבודה גלובלית, התנהגויות גלובליות (בסביבת העבודה), זהות גלובלית, ומעורבות בפעילויות גלובליות.

פרסומים תחת הנושא

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות