גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

שיתוף פעולה עם מכון התקנים

חברי הצוות שותפים במספר ועדות במכון התקנים, שתפקידן להגדיר ולעצב תקנים בתחום האנרגיה והסביבה. בין היתר:

  • הועדה הטכנית 1206 "מוצרים בעלי היבט סביבתי" – פרופ' אופירה אילון
  • הועדה הטכנית 2201 "מערכות ניהול אנרגיה" – טל גולדרט

כחלק מעבודה משותפת עם מכון התקנים עורך צוות הסביבה במוסד שמואל נאמן מספר מסמכים, אשר אמורים לשרת את מכון התקנים להצגת תקנון הרישום והדיווח של פליטות גזי החממה בישראל מול גורמים בארץ ובעולם.

המסמך הראשון מפרט את ראשי הפרקים ועיקרי התקנון הישראלי, בהשוואה למנגנונים מוכרים בחו"ל, על מנת לאפשר לגורמים בינלאומיים להעריך את התאמתו לדיווחים המחושבים על פי מנגנונים דומים. 

המסמך השני עוסק בתקן 50001 הבינלאומי מערכות ניהול אנרגיה והתקן הישראלי (ת"י) 50001 המאמץ את התקן הבינלאומי. מטרת העבודה להציג סקירה ראשונית על יישומו של התקן הבינלאומי בעולם ואת הטמעתו של ת"י בחברות וארגונים ישראליים. התקן הבינלאומי, אשר פורסם בקיץ 2011, ובהתאמה גם ת"י, מאפשר לארגונים להכין וליישם תכנית לניהול מערכות אנרגיה המאפשרת באופן יעיל ליצב ולהפחית את צריכת האנרגיה שלהם. בעת בחינת ההשלכות הראשוניות של יישום התקן, ניתן לקבוע כי התקן הינו כלי חשוב לקידום ההתייעלות האנרגטית בארץ וטומן בחובו הזדמנויות רבות הן לתעשייה והן למקבלי ההחלטות: חסכון כלכלי, ביטחון אנרגטי של האירגון המיישם ושמירה על איכות הסביבה (בגין הפחתת פליטות של מזהמים מקומיים ומזהמים גלובליים). בנוסף לסקירה הבינלאומית, המסמך מכיל מטריצת השאלות אשר תסייע לאפיין נכונה את תרומת התקן להתייעלות האנרגטית הכללית בחברה או ארגון.

פרסומים תחת הנושא