חברה

פרוייקטים בנושא חברה

מ"ישראל 2020" ל"ישראל 2050"

תכנית "ישראל 2020", היא פרויקט התכנון הכולל והגדול ביותר שבוצע בישראל, בהשתתפות למעלה מ-250 מבכירי הקהילה המקצועית והאקדמית, ובשיתוף 13 משרדי ממשלה ורשויות ממלכתיות. הפרויקט בוצע במשך כשבע שנים, וההשקעה הכוללת בו הייתה של למעלה ממאה שנות עבודת אדם.

החוסן החברתי (SNS)

מטרת הפורום הייתה להקים תשתית למחקר בתחומי הביטחון הלאומי תוך הסתייעות ושילוב של הפוטנציאל הקיים במוסדות המחקר בארץ, מתוך מטרה לבסס את הידע בתחום על מחקר מעמיק ושיטתי. הפורום אמור היה לעסוק בנושאים כגון: מהי התשתית החברתית-אנושית של הביטחון הלאומי, או מהם ה"משאבים" הפסיכולוגיים והחברתיים הדרושים לקיום רמה נאותה של ביטחון לאומי? וכן בהגדרה או הגדרות של המושג "חוסן חברתי ואפיונו" מבחינת המשתנים והתהליכים המבטאים את מידת החוסן החברתי.

כלכלת הביטחון הלאומי (ENS)

תכנית ה-ENS (Economics of National Security), הוקמה בסוף שנת 2003. זוהי תכנית מחקר בין-מוסדית היוזמת, מעודדת ותומכת במחקרים אקדמיים של קשרי הגומלין בין כלכלה לביטחון. מטרות התכנית הן לפתח מחקר איכותי על השפעות המצב הביטחוני על התפתחות הכלכלית בישראל, הערכת היקף המשאבים המוקצים לביטחון בישראל ומידת היעילות בניצולם.

מאגר מידע ונתונים על שם צבי גריליכס

מרכז הנתונים על שם צבי גריליקס ז"ל הוקם בשנת 2000 במטרה לעודד את המחקר האמפירי הכלכלי בישראל בנושאים הקשורים לכלכלת מחקר ופיתוח ,סקטור ההיי-טק ,חדשנות ,הון אנושי ופריון

סקר עמדות הציבור למדע, טכנולוגיה והשכלה גבוהה במשק הישראלי

בתחילת שנת 2006 התקבלו ממצאי סקר בנושא "מדע וטכנולוגיה בתודעה הישראלית", שערך פרופ' אפרים יער מאוניברסיטת ת"א, בהזמנת מוסד שמואל נאמן. הסקר בחן היבטים שונים ביחסו של הציבור הישראלי כלפי מקומם של המדע והטכנולוגיה בחברה הישראלית. הסקר בחן מספר שאלות בהן: חשיבות קיום רמה מדעית וטכנולוגית בישראל, גאווה לאומית בתחומי מדע וטכנולוגיה בהשוואה לתחומים אחרים, סדר עדיפות מקצועי – תעסוקתי בנושאי מדע וטכנולוגיה בהשוואה למקצועות שונים במשק, רמת אמון במוסדות המעניקים ידע טכנולוגי מדעי ועוד.

תנאים לשגשוגה של מדינת ישראל

בסוף שנת 2004 הקים מוסד שמואל נאמן פרויקט לחשיבה ומחקר על בעיות היסוד העומדות בפני מדינת ישראל והעם היהודי. המוסד כינס לשם כך קבוצת חוקרים והוגים, מן השורה הראשונה בחברה הישראלית, המייצגים תחומי עניין שונים – פילוסופי, חברתי, משפטי, מדיני וטכנולוגי. כל אחד מהמשתתפים קיבל על עצמו משימה, לכתוב חיבור עצמאי בו מנותחת המציאות הנוכחית מתוך כוונה להציג המלצות לעתיד, תוך התרכזות בסיכויים ובסכנות העומדות בפני העם היהודי ומדינת ישראל. העבודות נכתבו בעיקרן באופן אינדיווידואלי והן משקפות את עמדותיו האישיות של כל מחבר. יחד עם זאת, נעשה מאמץ להקיף מגוון רחב של נושאים ולתאם בין המחברים לגבי תחומי היצירה.

מדיניות שכר הלימוד בהשכלה הגבוהה

מטרת העבודה הינה בחינת מדיניות שכר הלימוד שהייתה נהוגה בישראל, לרבות ההשלכות הסוציו אקונומיות והתקציביות על התפתחות מערכת ההשכלה הגבוהה. במסגרת הפרויקט מוצע מודל מעודכן לקביעת שכר הלימוד בישראל וקביעת מנגנוני הפיצוי דרך הקמת מערך סיוע נרחב לסטודנטים.

פרויקט אנשים ישראל - המדריך לחברה הישראלית www.peopleil.org

"אנשים ישראל" הוא הוצאה לאור מקוונת, שמהווה מדריך מקיף - טקסטואלי ויזואלי לחברה הישראלית. הפרויקט נולד מתוך אמונה שבאמצעות אספקת מידע עדכני, עשיר, מגוון ואמין, לצד ניתוחים ופרשנות מקיפה של תופעות שונות, תינתן תרומה מעמיקה למגזרים שונים בישראל, לגיבוש מדיניות ציבורית אפקטיבית, להפחתת דעות קדומות וסטריאוטיפים בציבור הישראלי, לעידוד סובלנות כלפי האחר והשונה ולמתן יתר לגיטימציה לעושר שבשונות.

פרויקט מו"פ להתמודדות עם טרור

פרויקט מו"פ להתמודדות עם טרור הוא פרויקט משותף של המועצה לביטחון לאומי ומוסד שמואל נאמן. בפרויקט נבדקו שיטות לעידוד מו"פ להתמודדות עם טרור, המשלבות את המגזרים השונים במשק: המגזר הפרטי, המגזר הממשלתי ומערכת הביטחון. ממשלת ישראל אימצה את תכנית הפרויקט ובתקציב המדינה לשנת 2008 הוקצבו 25 מיליון שקל למטרה זו.

הדיפלומטיה הציבורית (ההסברה) של מדינת ישראל

התכנית נשענת על הנחת יסוד שלמרות העיסוק המתמיד של גורמים ממשלתיים ואחרים בנושא, יש צורך לבדוק ולעדכן מעת לעת תכנים, שיטות, הגדרת קהלים וסוכנים ברמות האסטרטגית והרעיונית ולצדן גם ברמת הפעילות הלכה למעשה. על הבדיקות והעדכונים האלה להשתלב במדיניות מקיפה שתענה על הצרכים של מדינת ישראל ותושביה ברוח התקופה.

השוברים לעולים חדשים ככלי בשוק התעסוקתי

במסגרת הפרויקט, עולים, העומדים בתנאים שהוגדרו מראש, זכאים להירשם ללימודים על פי בחירתם - במימון נרחב של משרד הקליטה. מחקר זה, הוזמן ע"י אגף התעסוקה של משרד הקליטה בשיתוף מוסד שמואל נאמן, והתמקד בבחינת פרויקט השוברים ככלי להשמת עולים שאינם מועסקים ולהעלאת רמת המקצוענות של עולים עובדים, על מנת לשפר את תנאי העסקתם. בשיטת השוברים להכשרה מקצועית, השוברים שווים סכום כסף קבוע ומאפשרים למשתתפים בתוכנית לבחור בעצמם את סוג ההכשרה והספק מתוך רשימת ספקים מורשים תוך קבלת הכוונה מיועץ תעסוקה ומימון. בפרויקט זה השתתפו כ-10,000 עולים.

מחקר מדיניות ציבורית ותעסוקה של ערבים בישראל

מטרת המחקר היא בחינת מצב התעסוקה בקרב הערבים בישראל, לרבות מצב קיים, מכשולים, הזדמנויות, ומדיניות ציבורית. בחינת מצב התעסוקה בקרב נשים ערביות, כנושא התמחות ופיתוח מדיניות ציבורית לקידום נושא התעסוקה בקרב ערבים בישראל.

תכנית לקידום הבריאות על שם מרטין ודורותי קלנר

התכנית לקידום הבריאות ומניעת מחלות כרוניות היא תכנית קהילתית שמטרתה להשפיע בצורה חיובית על גורמי הסיכון הידועים ובכך להקטין את השכיחות, ההיקף והתמותה ממחלות כרוניות. מניעת המחלות תתרום להפחתת עלויות הבריאות, ההולכות וגדלות, תוך קידום בריאות, פריון, ואיכות החיים של האוכלוסייה. ניתן לצפות כי הצלחת התכנית תוביל לשינוי במדיניות לאומית בתחום זה, תוך התמקדות במניעת מחלות וקידום בריאות.

מחקר להערכת התוכנית "סיוע במימון שכר העולים - קידום העסקה" של המשרד לקליטת העלייה

מטרות המחקר המרכזיות היו: לזהות את הגורמים המשפיעים על תעסוקת העולים לאחר תום תקופת המימון ולאורך זמן, לבחון את ההשפעה של הפעלת התוכנית על העסקתם של עולים חדשים ולגבש המלצות עבור המשך הפעלת התוכנית.

הפרטות במערכת ההשכלה הגבוהה

מאז שנת 1990 התאפיינה מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל בגידול מהיר ובשינוי מבני. אחת השאלות המרכזיות של המדיניות שהתעוררה בעקבות התפתחויות אלו היא: " מה צריך להיות תפקידם היחסי של מוסדות ציבוריים ופרטיים בתוך המערכת הלאומית של ההשכלה הגבוהה?"

הערכת ביצועים ותרומות של מדענים עולים שהועסקו במסגרת תוכנית קמ"ע של משרד הקליטה באקדמיה בישראל

מטרת המחקר לאמוד את תרומותיהם והישגיהם של המדענים בתוכנית קמ"ע, שנועדה להבטיח בטחון תעסוקתי למדענים בכירים מצטיינים עד הגיעם לגיל פרישה, ע"י מינויים למשרות מחקר במוסדות מחקר.

פורום החינוך למדע וטכנולוגיה

הפורום לחינוך למדע וטכנולוגיה החל את פעילותו בשנת 2013. מטרת הפורום היא ליצור שיתופי פעולה בין מגזרים שונים בחברה הישראלית במטרה לקדם את החינוך למדע וטכנולוגיה בשנות הלימוד גן-י"ב. מוסד נאמן החליט למקד פעילות בתחום זה לאור חשיבותו של החינוך למדע וטכנולוגיה לעתידה של מדינת ישראל והצורך בהגדלת מספר תלמידי התיכון הבוחרים להתמחות בתחומים אלה.

מודל הגיוס לצה"ל: בחינת חלופות וחידושים

מטרתנו הינה לארגן 'שולחן עגול' בו ישתתפו מומחים בעלי ידע, מידע ועמדה לגבי כלל ההיבטים של מודל הגיוס -- חברתי, פוליטי, צבאי, אסטרטגי, כלכלי ופסיכולוגי. ב'שולחן' יועלו מגוון רחב של דעות ועמדות לגבי מודל הגיוס של צה"ל, יוצגו חידושים בנושא זה וייבָּחנו חלופות אפשריות. שולחן עגול זה יספק מידע שימושי עבור כנס בן יום, בו ישתתפו מקבלי החלטות וקובעי דעה. מוסד נאמן יפרסם דו"ח בסוף תהליך זה.

מהגרים ישראלים בברלין

בשנים האחרונות ניכרת תנועת הגירה גדולה לאירופה, בעיקר לשתי ערים, לונדון וברלין.
מחקר זה בוחן מניעי הגירה, דפוסי חיים ותפיסות של ישראלים שהיגרו לברלין, על רקע היחסים המיוחדים שבין ישראל לגרמניה.

עץ החרוב: פתרון מערכתי, מהפכני ורדיקאלי למשבר הפנסיה הקשור להחלטות בהווה ובעתיד

פרויקט עץ החרוב , מציע פתרון ארבע-ראשי רדיקלי ומערכתי למשבר הפנסיה בישרלא וגם בעולם. בעבודה מראים החוקרים כי משבר הפנסיה אינו רק בעיה של פנסיה, הוא למעשה משבר כלכלי מערכתי הקשור לצמיחה איטית, פריון נמוך, שיעור חיסכון נמוך והשקעות הון נמוכות.

עירוניות וצבא – היילכו השניים יחדיו?

המחקר, שהחל בראשית שנת 2015 ואמור להימשך שנתיים, בוחן את השפעת המעבר הצפוי של מחנות צה"ל לנגב על חיזוק המרחב העירוני באזורו של מטרופולין באר שבע. העתקת המחנות נתפשת כמנגנון מרכזי לפיתוחו הכלכלי של הנגב וככלי לצמצום פערים חברתיים-כלכליים בין מרכז לפריפריה. המעבר הצפוי נושא בחובו, למשל, פוטנציאל לחזק את ערי הנגב במטרופולין באר שבע. המחקר בוחן זאת על רקע העדוּת בספרות המקצועית, המראה שלפעילות הצבא יכולה להיות גם השפעה הפוכה: הגדלת אי-השוויון הפנים אזורי. המחקר מתמקד על כן בהשפעת המחנות על חיזוק המגזר העירוני בנגב ועל האינטגרציה החברתית בו, או להיפך: בעידוד הזחילה העירונית ומגמות של הדרה מרחביים.

הפוטנציאל למצוינות במתמטיקה ופיזיקה במערכת החינוך החרדית בישראל

מחקר מקיף במטרה לבחון את ההזדמנויות והחסמים בפתיחת מגמות מתמטיקה ומדעים ברמת חמש יחידות בחברה החרדית

חיזוק שילוב האוכלוסיה הערבית בתעשייה ובכלכלה – אסטרטגיה לאגודת הגליל

מוסד שמואל נאמן בשיתוף עם אגודת הגליל שהינה מרכז מו"פ איזורי הנתמך על ידי משרד המדע, פועלים יחד לחיזוק מרכז אזורי יציב ומקדם תעשיות ידע וכלכלה אחודה יהודית ערבית בצפון.

מחקר על הפוטנציאל למצוינות בלימודי מתמטיקה ופיזיקה במערכת החינוך החרדית

זהו מחקר- מְסַקֵּר (exploratory study), שהוזמן ע"י קרן טראמפ בישראל, על הפוטנציאל למצוינות בלימודי מתמטיקה ופיזיקה במערכת החינוך החרדי. מטרת המחקר הייתה לבחון את מצב הדברים בשטח ולהצביע על דרכים להגברת, הרחבת והשבחת לימודי המדעים (מתמטיקה ופיזיקה) בגילאי התיכון במגזר החרדי.
פרסומים בנושא חברה
Entrepreneurial Theory and Practice: Immigrant Opportunities ד"ר נ. גומלסקי, פרופ' ד. קזמנסקי, ד. סימונס-כהן 1994
הגירה אל ומערי פיתוח בישראל פרופ' דניאל שפר, טובי אלפנדרי 1992
היבטים חברתיים וכלכליים בצמצומי כוח-אדם פרופ' בלהה מנהיים, דוד כהן 1993
חדשנות בצומת המדע והטכנולוגיה מ. קרנצברג, פרופ' זאב תדמור, י. אלקנה 1989
טיפוח מחוננות מתמטית פרופ' שי גירון, פרופ' אברהם ברמן 2000
אכיפת החוק במאה ה- 21 תרחישים ותחזיות לדמותה של ישראל בראשית המאה הבאה - כרך א פרופ' דניאל וייס, עידית חכימי, דוד כהן, פרופ' ישראל ברק 1997
אכיפת החוק במאה ה- 21 תרחישים ותחזיות לדמותה של ישראל בראשית המאה הבאה - כרך ב פרופ' דניאל וייס, עידית חכימי, דוד כהן, פרופ' ישראל ברק 1997
אינטרנט לאוכלוסייה מבוגרת דוד כהן, אילנה שלו, נעמי ביטרמן 2001
סקר בוגרי טכניון - מסיימי שנת 1989 דוד כהן, פרופ' מיכאל מור 1996
התוכנית לשיקום השכונות הניסוי הגדול ולקחיו פרופ' רחל אלתרמן, פרופ' ארזה צ'רצ'מן 1991
קידום תלמידות תיכון במדעי המחשב - יום עיון 6.11.2002 פרופ' אורית חזן, ד"ר דלית לוי, תמי לפידות 2002
החוסן החברתי פרופ' נחמיה פרידלנד, פרופ' אשר אריאן, פרופ' אבי (אלן) קירשנבאום, ד"ר קארין עמית, ניקול פלישר, משה אלעד 2005
הערות לסדרי ממשל בישראל פרופ' שלמה אבינרי 2006
הטרור ומחיר הפשע פרופ' אריק ד. גולד, ד"ר גיא סטקלוב 2007
המאבק על ליבותיהם ומוחם של הפלסטינים: אלימות ודעת קהל באינתיפאדה השנייה פרופ' דייויד יגר, ד"ר אסטבן קלור, סאמי ה. מיעארי, ד"ר דניאל פסרמן 2008
דיפלומטיה ציבורית בישראל- פרויקט משותף של מוסד שמואל נאמן בטכניון ומשרד החוץ הישראלי פרופ' דב שנער, פרופ' אריה נאור, פרופ' ענת פירסט, ד"ר רועי דוידסון, דליה לירן-אלפר, ד"ר לאה מנדלזיס, נעמה מעוז, חיים חגי, שגית יעקובוביץ, משה אלעד, מאיר שלמה 2009
כח אדם מדעי וטכנולוגי בישראל - נושאים נבחרים (חלק א') ד"ר דפנה גץ, ציפי בוכניק, בלה זלמנוביץ 2008
כח אדם מדעי וטכנולוגי בישראל – נושאים נבחרים (חלק ב') ד"ר דפנה גץ, ציפי בוכניק, בלה זלמנוביץ 2009
השוברים לעולים חדשים ככלי בשוק התעסוקתי פרופ' מרים ארז, ענת רוטשטיין 2007
הערכת תוכנית מלגאי רוטשילד ד"ר דפנה גץ, ד"ר ערן לק, אורלי נתן, יאיר אבן-זוהר, ציפי בוכניק, ורד גלעד 2010
הדרך לשילוב ד"ר ראובן גל, איליה זטקובצקי 2012
שילוב חרדים: מודל, תסריטים ומיפוי ד"ר ראובן גל, איליה זטקובצקי, גלעד מלאך 2012
תעסוקת חרדים – חוברת מידע ד"ר ראובן גל, איליה זטקובצקי 2012
תעסוקת חרדים – חוברת מידע מהדורה שניה איליה זטקובצקי, ד"ר ראובן גל 2013
מח"ר כבר כאן איליה זטקובצקי 2013
דוח שנה א של "רמזור לצפון" פרופ' נצה מובשוביץ-הדר, פרופ' עטרה שריקי, ורדה זיגרסון, ד"ר רותי סגל 2015
דוח שנה א וב של "רמזור לצפון" פרופ' נצה מובשוביץ-הדר, פרופ' עטרה שריקי, ורדה זיגרסון, ד"ר רותי סגל 2016
ידיעות מהעיתונות בנושא חברה
12/10/2013 ערב שנת הלימודים החדשה, המומחים בטוחים: הגיע הזמן לשנות תפיסה
19/07/2013 נגיף ההתרסה
25/11/2014 יהדות היא לא האויב של צה"ל
20/11/2014 סימן שאתה צעיר: האם גיל 29 הוא הגיל המושלם?
17/04/2013 פרס ישראל האלטרנטיבי- עשרת המובחרים
01/11/2014 הצבא המתחזק בעולם
26/02/2013 סקר מראה כי יהודים ישראליים מאמינים יותר באמונות תפלות
12/02/2013 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים
01/06/2016 ח' זה חינוך, ט' זה טכניון
15/04/2016 לא עשו שיעורי בית
13/04/2016 ניהול סיכונים של החינוך למדע ולטכנולוגיה בישראל
03/03/2016 עבודה וחברה – כתבה שנייה בסדרה
03/03/2016 חוק השקיות: מענישים את החלשים בגלל מיעוט המזהמים
31/12/2015 התרומה הסגולית של בוגרי הטכניון
24/08/2015 מהו המקצוע המועדף על הסטודנטים החרדיים?
11/01/2015 דו"ח: ירידה במספר הניגשים לחמש יחידות בגרות בפיזיקה
29/08/2012 אחוז החרדים העובדים זינק בעשור האחרון
18/08/2012 שינוי חיובי
25/07/2012 המבצע לשילוב 3,000 סטודנטים חרדים באקדמיה
02/05/2012 ד"ר ראובן גל - ביטול חוק טל יהיה בכייה לדורות
29/03/2012 "רדו מפינוי-בינוי ותתחילו לשפץ"
21/02/2012 צה"ל: חוסר תקציב מונע גיוס חרדים
18/02/2012 לשפוך את החוק יחד עם התהליך
30/01/2012 2 חדרים ב 2 מיליון שקל זה דיור בר השגה?
27/01/2012 שעון העצר של הקואליציה
09/12/2011 מזכרון תבוא הגאולה
31/10/2011 מצטיינים סדרתיים - רופא העושה למען הקהילה
04/10/2011 מהפכה חברתית - הקואליציה נגד נתניהו והורדת יוקר המחיה
25/08/2011 יו"ר פרויקט תעסוקת חרדים בטכניון בחיפה על המורכבות בשוק העבודה החרדי
24/08/2011 טרכטנברג, אתה מדבר יותר מדי
12/08/2011 קבוצת חרדים נלחמת בגיוס בני ישיבות לשירות לאומי
08/08/2011 מי זה פרופ' טרכטנברג שיעמוד בראש צוות רוטשילד
22/07/2011 "בלי דיור בר-השגה תהיה כאן מלחמת מעמדות"
24/06/2011 יום עיון ראשון מסוגו בנושא האוכלוסיה החרדית בעולם התעסוקה
23/06/2011 השבוע שלהם
17/06/2011 "מייחל לאלפי חרדים באקדמיה"
16/06/2011 "צריך להתאים את האקדמיה לחרדים, ולא להיפך"
01/06/2011 רק אחד מכל 10 עובדים נהנה מפירות ההיי-טק
04/04/2011 למה לחפש מידע בחוץ אם כבר יש תשובות בבית?
07/03/2011 לא חרדים מפנינו
04/03/2011 האוכלוסייה החרדית מכפילה עצמה בכל 15 שנה
25/02/2011 אל תעצרו את חוק טל
08/02/2011 הכל שקט בחזית הכלכלית?
31/01/2011 להפיל את חומת הדעות הקדומות
30/01/2011 גירעון בחופש החלום
14/12/2010 פתרון לבעיה הדמוגרפית? מלגות לנשים ערביות
10/12/2010 ממשלת ישראל נגד דיור בר השגה
08/05/2009 סיפורי לילה
הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים